Fredag morgen kom tall fra Nav som viste at antall helt arbeidsledige falt med 1700 personer i mai.

– Dette var veldig sterke ledighetstall, og langt bedre enn de fleste hadde ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

– Vi har vært overrasket over at ledighetsfallet tilsynelatende har flatet ut de siste månedene. Men det kraftige fallet i arbeidsledigheten denne måneden bekrefter at det er en bra nedadgående trend i ledighetstallene, legger Bruce til.

Han tror at det overraskende store fallet i mai, henger sammen med svakere tall i de foregående to månedene.

Venter renteøkning

– Dersom man ser de siste tre månedene under ett har ledigheten falt med rundt 1100 personer per måned i snitt. Dette er på nivå med det vi så i løpet av fjoråret, sier Bruce.

Tallene viser ifølge Bruce at Norge er i ferd med å gå fra en situasjon med et stort overskudd på arbeidskraft, til en situasjon med mangel på arbeidskraft.

– Det er heller ingen tegn til at utviklingen kommer til å bremse opp i Norge, sier Bruce.

– Hva betyr dette for Norges Banks rentepolitikk?

– Dette blir nok ganske avgjørende for Norges Bank som har lagt stor vekt på utviklingen i arbeidsledigheten. Dette gjorde meg klart sikrere på at renteøkningen kommer i september, sier Bruce.

– Klart sterkere enn ventet

DNB Markets tolker også fredagens sterke arbeidsmarkedstall på samme måte.

– Tallene støtter vårt syn på at Norges Bank vil sette opp renten i september, som signalisert i sin pengepolitiske rapport fra mars skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

- Den kraftige nedgangen i mai var klart sterkere enn ventet, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
- Den kraftige nedgangen i mai var klart sterkere enn ventet, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Etter noen få måneder med noe svakere arbeidsledighetstall enn ventet, var den kraftige nedgangen i mai klart sterkere enn ventet, legger hun til.

Ifølge Strøm Fjære indikerer dette at arbeidsledigheten fortsatt er i en fallende trend i tråd med Norges Banks forventninger.

– Må gå forsiktig frem

Til tross for fredagens sterke makrotall har ikke sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tro på at renteøkningen vil skje raskere enn det Norges Bank legger opp til.

– Det blir en stor utfordring å øke renten i Norge uten at kronen blir for sterkt. Sentralbanken må derfor gå forsiktig frem, sier Bruce.

Han legger vekt på at det foreløpig er få tegn til tilsvarende renteøkninger i Europa.

– Dersom kronen blir for sterk kan det gå ut over bedriftenes konkurranseevne og innenlandsk vekst, advarer Bruce. (Vilkår)

Lei av eiere som ikke plukker opp etter hunden
Vil registrere alle hunders DNA, teste all hundebæsj og deretter sende bøter til eierne. Denne saken ble først omtalt i avisen Budstikka.
02:33
Publisert: