I august var det 54.600 helt ledige, tilsvarende 1,9 prosent av arbeidsstyrken, fremgår det av ferske tall fra Nav. På forhånd var det ventet en ledighetsrate på 1,7 prosent.

Tallene for forrige måned kommer etter en ledighet på 1,8 prosent i juli.

Ved utgangen av august var 63.900 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten fortsetter å øke, og det er nå 7400 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn det var ved årsskiftet. Høy inflasjon og økt rente demper etterspørselen i økonomien, og vi ser at ledigheten øker i konjunkturutsatte bransjer. Samtidig er det fortsatt lav arbeidsledighet og mange ledige stillinger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I tillegg var 19.000 personer delvis ledige, tilsvarende 0,6 prosent av arbeidsstyrken. Totalt var dermed 82.900 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av august, noe som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Goldilocks

– Dette er en indikasjon på at vi er på vei mot et «goldilocks-scenario», sier SR-Banks sjeføkonom, Kyrre Knudsen.

Goldilocks vil si at man oppnår lav og stabil prisvekst uten at ledigheten stiger kraftig. Han bemerker at arbeidsledigheten fortsatt er svært lav, til tross for at den økte noe fra juli. Det bidrar til stabilitet for viktige markeder som boligmarkedet.

– Men det er også positivt at arbeidsledigheten øker noe. Når vi har rekordlav arbeidsledighet, er det nok også sånn at vi trenger et litt høyere ledighetsnivå dersom vi skal få ned inflasjonen og renten igjen.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank.
Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank. (Foto: Presse)

– Vi ser også at det fortsatt er høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er ikke så farlig med økt ledighet, gitt at folk kan finne seg noe annet og ikke blir gående for lenge. Hvis ting fortsetter som nå, tror jeg vi skal være fornøyd, sier han.

Knudsen mener tallet ikke endrer stort på Norges Banks umiddelbare renteplaner.

– Summen av de tallene som er kommet den siste tiden, inklusive bnp-tallet, gjør at sannsynligheten øker for at Norges Bank snart vil ta ned rentebanen. Det blir imidlertid enormt viktig med neste inflasjonstall, så det er sagt med forbehold, sier Knudsen.

Norges Bank mer varsom?

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov konstaterer at den ujusterte arbeidsledigheten overrasket med 1,9 prosent (mot ventede 1,7 prosent), men at det sesongjusterte tallet var helt i tråd med Norges Banks prognoser.

– Det betyr: Vi ser nå en tydeligere avkjøling av det norske arbeidsmarkedet, etter at ledighetsoppgangen lenge har latt vente på seg. I forkant har vi også sett et tydeligere fall i beholdningen av ledige stillinger. Men ettersom dette er innenfor det som Norges Bank har ventet, skaper det ikke tvil om den varslede rentehevingen i september, sier Hov.

Norges Bank har varslet at renten mest sannsynlig vil settes opp til 4,25 prosent i september.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.
Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord)

– Men jeg er mer usikker på om renten skal videre opp til 4,50 prosent rundt årsslutt, slik rentemarkedet lenge har priset. En tydeligere svekkelse av arbeidsmarkedet, slik vi ser nå, taler isolert sett for at Norges Bank kan opptre mer varsomt.

Enn så lenge holder Handelsbanken på forventningen om en rentetopp på 4,25 prosent.

– Men dette er enda ikke avgjort, og de kommende inflasjonstallene for august blir da også svært viktige inn mot Norges Banks beslutning i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.