Den siste uken er det registrert 5900 flere arbeidssøkere hos Nav. Til sammen er 207 300 personer registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, viser tall Nav la frem tirsdag.

– Antall arbeidssøkere er nå tilbake på samme nivå som i starten av september. Det skyldes nye innstramninger i smitteverntiltak i november, starten av januar og nå sist i Oslo og store deler av Viken. Den siste uken har antallet arbeidssøkere hovedsakelig økt i Viken og Oslo, mens det har vært små endringer i resten av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Arbeidsledigheten i Norge har økt siden nyttår, etter at smitteverntiltakene ble strammet inn og det ble innført strenge restriksjoner på Østlandet. 127 300 personer er nå registrert som helt ledige, noe som utgjør 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

Flere permitterte

Det er i hovedsak antallet permitterte som har økt den siste uken, ifølge Nav. Antallet permitterte har økt med 5300 personer siden forrige tirsdag.

Det er til sammen 72 000 permitterte arbeidssøkere registrert hos Nav, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Smitteutbruddet i Nordre Follo med påfølgende tiltak i store deler av Viken og Oslo har gitt mange nye permitteringer, særlig innen varehandelen. Samtidig er det grunn til å vente at mange av disse vil komme tilbake i jobb raskt når man igjen kan åpne kjøpesentre og andre virksomheter som nå har måttet stenge, sier Holte.

Nedstengningen av de 25 kommunene i hovedstadsregionen førte til at flere store selskaper varslet permitteringer av ansatte i forrige uke. Mester Grønn har måttet stenge 51 av sine 136 butikker, og har permittert 530 ansatte.

Varner-gruppen har stengt ned 83 klesbutikker, som har rammet 500 ansatte. Også Nille og Kid har måttet stenge ned flere titall butikker og permittert flere hundre ansatte.

Ifølge handelsorganisasjonen Virke har restriksjonene berørt 400 000 arbeidsplasser i handels- og servicenæringene. 90 000 av dem kan ikke gå på jobb eller benytte hjemmekontor, opplyste administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til DN i forrige uke.

Høyeste antall siden april

Den siste uken har Nav mottatt 13 800 nye søknader om dagpenger. 73 prosent av søknadene kommer fra personer som er blitt permittert, ifølge Nav.

– Vi må tilbake til april for å finne en enkeltuke hvor Nav har mottatt flere søknader om dagpenger, sier Holte.

Det kom flest søknader om dagpenger fra personer med yrker innen varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Dette er også næringene som er blitt hardest rammet av restriksjonene.

To av tre dagpengesøknader kom i Oslo og Viken, opplyser Nav, som mener dette må ses i sammenheng med smitteverntiltakene som ble innført i disse områdene i januar.

– Den siste uken har Nav mottatt mange dagpengesøknader fra personer som jobber innen varehandelen. I denne bransjen jobber det imidlertid også mange unge som har en deltidsjobb og ofte ikke rett til dagpenger. Det bidrar til at tallene våre ikke fanger opp hele effekten av det som nå skjer i varehandelen på Østlandet, sier Holte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.