Regjeringen la fredag formiddag frem den den årlige stortingsmeldingen om Oljefondet.

Der kommer det frem at regjeringen ikke vil la Oljefondet investere i såkalt unotert infrastruktur, til tross for at Norges Bank har rådet regjeringen til å åpne for slike investeringer. Årsaken er at risikoen er for høy, mener regjeringen.

– Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenlignet med andre investorer, sier finansminister Siv Jensen ifølge NTB.

Regjeringen peker i stortingsmeldingen på at det er knyttet både politisk, omdømmemessig og regulatorisk risiko til slike investeringer.

– Regjeringen ønsker derfor ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå, slår Jensen fast.

Kan bidra til utslippskutt

Direkte i fornybar infrastruktur er blant annet solenergi, vindkraftparker og strømnett.

Flere miljøorganisasjoner har argumentert for at slike investeringer vil kunne gi store utslippskutt.

De fleste nye fornybarprosjekter er i imidlertid i selskaper som ikke er aksjeselskaper, og som Oljefondet i dag ikke har mandat til å investere i.

– Det er bred politisk enighet om at fondet har et finansielt formål og at det ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken, sier Jensen.

Krever spesialisert kompetanse

Regjeringens vurdering av risikoen i unotert infrastruktur bygger blant annet på en rapport fra konsulentselskapet McKinsey. I rapporten vises det til at aktivaklassen favner bredt, fra strømproduksjon og flyplasser til sosial infrastruktur som sykehus og fengsler. Det pekes også på at investeringer i unotert infrastruktur er komplekse, varierer mye fra prosjekt til prosjekt og krever spesialisert kompetanse i flere ledd i investororganisasjonen, også på styrenivå.

Norges Bank har i et brev til Finansdepartementet pekt på at det er investeringer i infrastruktur i energi, kommunikasjon og transport i utviklede land i Europa og Nord-Amerika som ville vært mest relevante ut fra risikohensyn.

Regjeringen sier imidlertid nei til å åpne for slike investeringer. (Vilkår)

Elon Musk : – En revolusjon i romfarten
Romselskapet SpaceX gjennomførte torsdag en oppskyting og landing av en gjenbrukt rakett. En del av raketten som ble brukt torsdag, det såkalte første trinnet, ble brukt til å sende opp det ubemannede romskipet Dragon for et år siden.
01:05
Publisert: