Bedringen fortsetter for norsk næringsliv, viser NHOs økonomibarometer som blir lagt frem tirsdag.

– Hovedtallene viser at det nå er en enda større andel av våre medlemsbedrifter som er positive til nåsituasjonen enn det var i første kvartal. Det føyer seg godt inn i mønsteret av andre indikatorer, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Han mener svarene fra drøyt 1800 av arbeidsgiverorganisasjonens medlemsbedrifter tegner et bilde av en økonomi som snart er tilbake på det han mistenker er blitt «den nye normalen» i norsk økonomi. 

– Vi har et vekstanslag inneværende år på to prosent, som er marginalt i overkant av trend. Det betyr at ledigheten vil avta ytterligere noe fra et nivå over normalnivået, sier Dørum. 

Flere optimister

Mer enn en tredjedel av bedriftene svarer at markedssituasjonen akkurat nå er «god», mens rundt 12 prosent svarer at den er «dårlig». Resten beskriver situasjonen som «tilfredsstillende». Det er seks år siden det har vært en like stor forskjell i positiv retning mellom andelen positive og negative svar. 

Når det gjelder utsiktene neste seks til tolv måneder holder andelen bedrifter som venter «nedgang» seg stabilt på 13 prosent, mens andelen som venter «bedring» faller marginalt tilbake til 27 prosent fra 29 prosent forrige kvartal. 

Samlet sett mener Dørum at bedriftenes bedømmelse av markedssituasjonen nå og fremover fortsatt peker i positiv retning. 

– Tendensen er at det er flere optimistiske bedrifter, sier Dørum. 

Bedre over hele linjen

Den positive tendensen finner han igjen i nesten samtlige næringer. Selv om de negative svarene fortsatt dominerer i to av næringene – blant oljeleverandørene og innen informasjon og kommunikasjon – har bedømmelsen blitt klart mindre negativ i disse næringene i løpet av de siste kvartalene.

– Vi gjenfinner bedringen i praksis i alle næringer, sier sjeføkonomen.

Aller best er situasjonen blant reiselivsbedrifter og innen bygg- og anleggssektoren. 

– Bygg og anlegg har dratt særlig nytte av motkonjunkturpolitikken, både rentekutt og budsjettstimulanser, sier Dørum og karakteriserer nåsituasjonen i denne bransjen som «ekstremt god».

– Den er så god at jeg dessverre mistenker at det er mer nedside enn oppside fremover, sier sjeføkonomen.

Beskjeden investeringslyst

Tidligere i vår uttrykte Dørum bekymring for at bedriftenes andel av fastlandsinvesteringene de siste kvartalene har falt til det laveste nivået på nesten 30 år.

NHOs egen undersøkelse viser ytterligere litt oppgang i bedriftenes planlagte investeringer i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før.

Selv om han gleder seg over utviklingen, understreker Dørum at bildet ikke er spesielt sterkt.

– Det er gledelig at investeringslysten er på vei opp, men den er fortsatt ganske beskjeden. Og det er forsåvidt ikke så overraskende. Vi er på vei ut av lavkonjunkturen og det er ikke så rart at bedriftene fortsatt er lunkne på nye investeringer. Det er først nå at noen av dem begynner å butte i kapasitetstaket. Det er ikke noe friskt investeringsbilde som ligger i disse tallene, sier Dørum.

Flere ansatte

Han mener det er verdt å merke seg at det er færre bedrifter som melder om at fallende ordretilgang er et hinder for ekspansjon. Det er også en tendens til at både utsalgspriser og innkjøpspriser er mindre til hinder enn tidligere.

– Vi ser ennå ikke et tegn til at mangel på kvalifisert arbeidskraft er et hinder. Men det vi ser er at en lavere andel av bedriftene, og særlig innen oljerettede, varsler nedbemanninger fremover.

– Det føyer seg pent inn i det øvrige mønsteret. Og det føyer seg inn blant svarene vi får på sysselsetting, hvor en økende andel ser for seg flere ansatte fremover, sier Dørum.(Vilkår)

Slik reagerer finansministeren på stormen mot Bjørn Dæhlie
Bjørn Dæhlie fikk gjennomgå for sine uttalelser om formueskatt. Slik reagerer finansministeren.
01:36
Publisert: