Kommune-NM er en kåring av Norges mest bærekraftige og attraktive kommuner. I løpet av de neste ukene vil Dagens Næringsliv publiserer en rekke artikler og reportasjer basert på undersøkelsen. Kåringen er gjennomført av NHO og Menon Economics.

Rangeringen er basert på 20 ulike indikatorer innenfor hovedkategoriene næringsliv og privatøkonomi, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommuneøkonomi. 

I kartet under kan du sjekke hvordan din kommune gjør det i årets Kommune-NM.

Ved å søke i listen lenger nede på siden kan du også finne tallmaterialet som ligger bak årets kåring. Du kan blant annet sjekke hva gjennomsnittslønnen er i din kommune og hvor mange uføre det er i kommunen. Eller lurer du kanskje på hvor høye de kommunale administrasjonsutgiftene er per innbygger?(Vilkår)