NHO anslår at kraftig prisvekst og påfølgende rentehevinger blir næringslivets største utfordringer også fremover.

– Det er mange faktorer som peker mot et svakere vekstbilde fremover. Det er en fare for et tilbakeslag, resesjon, men det er ikke hovedsynet vårt, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, og legger til:

– Vi står foran et skifte. Vi er i en høykonjunktur aktivitetsmessig, men det er liten tvil om at veksten er i ferd med å bremse opp.

I NHOs ferske anslagsrapport er blant annet anslaget for global vekst nedjustert til tre prosent i år, fra tidligere 4,25 prosent. Veksten i fastlandsøkonomien i Norge anslås til 3,5 prosent, ned fra fire prosent ved forrige rapport i mars.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.
Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. (Foto: Javad Parsa)

Dørum mener at den største risikoen for økonomien er nedgang i aktiviteten, og en brå nedgang som sådan. Prisveksten kan forbli høy over tid, og dermed kan vi få enda høyere renter og lavere vekst.

– Den store bekymringen vil alltid være aktiviteten. Den største bekymringen vil være at høykonjunktur bratt avløses av lavkonjunktur, sier Dørum.

Svekket kjøpekraft

I NHOs økonomibarometer, der medlemsbedriftene svarer på en rekke spørsmål tilknyttet bransjen, svarer medlemmene at høyere priser, og dermed høyere kostnader, går utover aktiviteten. Tre av fem respondenter svarer at de er redd det vil gå ut over inntjeningen. Ifølge Dørum er det ikke lenger reiselivsbransjen som er mest pessimistisk slik som under pandemien. Nå er det blant annet bygg- og anleggsbransjen og bilbransjen som ser mest negativt på fremtiden.

Dette har sannsynligvis også sammenheng med utfordringene i de globale forsyningskjedene, mangel på råvarer, samt økte innkjøpspriser.

Tirsdag kom også Norges Banks kvartalsrapport fra Regionalt Nettverk. Nettverket består av ledere fra 300 bedrifter som svarer på spørsmål og utviklingen og utsiktene fremover, fire ganger i året. Lederne svarer at de tror veksten vil avta det neste halvåret, som følge av høy prisvekst, begrenset tilgang på innsatsvarer og knapphet på arbeidskraft.

Likevel er det svakere kjøpekraft for folk flest som potensielt kan ramme bedriftene hardest, mener Dørum.

– Det som er problemet for næringslivet, hvis renten blir satt opp for høyt, for mye, er at det kan knekke husholdningenes etterspørsel, sier Dørum.

Med den høyeste prisveksten i Norge på mer enn 30 år, justerer Dørum også opp renteforventningene. Han tror Norges Bank vil justere opp rentebanen med 0,5 prosentenhet ved rentemøtet i juni.

Sjeføkonomen tror imidlertid ikke at boligprisveksten vil begynne å bremse opp før neste år.

Mangel på arbeidskraft

I rapporten trekker NHO også frem at svært få i Norge er arbeidsledige. Månedstallene for mai viste en ledighetsrate på kun 1,7 prosent, tilsvarende 50.000 personer. Det er den laveste ledigheten siden 2008. Samtidig er antall ledige stillinger over dobbelt så mange.

NHOs økonomibarometer viste også tydelig at bedriftene opplever knapphet på arbeidskraft.

«Over halvparten av bedriftene oppgir at mangel på kvalifisert arbeidskraft hemmer deres ekspansjon – også dette det høyeste på snart fjorten år», heter det i rapporten.

– Arbeidskraft er den viktigste ressursen bedriften besitter. Det er en stor bekymring det også. Men jeg har en tro på at dette vil løse seg over tid, sier Dørum.

NHO mener mangelen på arbeidstagere er knyttet til at gjeninnhentingen av økonomien, og høyere aktivitetsnivå har kommet raskt, at utenlandske arbeidere ikke har kommet tilbake, og at personer som mistet jobben under pandemien har begynt å jobbe i en annen bransje.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.