– Nok en gang justerer vi opp anslagene, på området der vi egentlig hadde forberedt oss på negative overraskelser, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Tirsdag formiddag la han frem nye økonomiske anslag.

I rapporten er blant annet anslaget for global vekst oppjustert til 2,7 prosent i år, fra tidligere 2,2 prosent. Veksten i fastlandsøkonomien i Norge anslås til 1,5 prosent, opp fra 1,1 prosent i forrige rapport.

Dørum kaller det «krisen som aldri kommer».

I alle krinker og kroker – både i Norge, USA og Europa – tikker det inn økonomiske nøkkeltall som er sterkere enn først antatt. Kombinert med lav arbeidsledighet og en inflasjon godt over målet til sentralbanken, har tallene overrasket både økonomer og investorer.

– Vi balanserer på en merkelig knivsegg fordi jo bedre det går i økonomien, desto mer sannsynlig er det at inflasjonen får feste på et høyere nivå. Går det godt, øker det sannsynligheten for at det går dårligere lengre frem i tid, sier Dørum.

Misforhold

Dørum mener den største risikoen i norsk økonomi primært er knyttet til det som skjer internasjonalt, slik det har vært de siste tre årene med koronapandemien, forstyrrelser i verdikjeden, utfordringene i energimarkedet i etterkant av invasjonen av Ukraina, og inflasjonen.

I NHOs økonomibarometer, der medlemsbedriftene svarer på en rekke spørsmål tilknyttet bransjen, svarer medlemmene at utsiktene de neste seks månedene er svakere, og tyder på at aktivitetsveksten vil bremse opp fremover. Det er spesielt bygg- og anleggsbransjen, og bilbransjen, som ser mest negativt på fremtiden.

– Det er fortsatt en følelse av misforhold mellom medlemsbedriftene, alle de betydelige sjokkene som har rammet oss de siste årene, og hva som hittil skjer i økonomien vår, sier Dørum.

– Veksten i økonomien er over antatt normalfart i mars. Så vi har riktignok mer optimistiske medlemsbedrifter siden forrige undersøkelse, men det henger i stor grad sammen med lavere energipriser. Sett bort fra energiprisene, hadde vi hatt et svakere bilde, sier Dørum.

Han mener svakere kjøpekraft blant folk flest er det som potensielt kan ramme bedriftene hardest, samtidig som næringslivet også frykter en ny runde med skyhøye strømpriser.

I rapporten trekker NHO også frem at det er svært få arbeidsledige i Norge. Månedstallene for februar viste en ledighetsrate på 1,9 prosent.

Likevel er det færre bedrifter som nå melder om at mangel på arbeidskraft er et hinder for ekspansjon og investeringer, sammenlignet med tidligere.

Boligprisfall

Med den høyeste prisveksten i Norge på mer enn 30 år, justerer Dørum også opp renteforventningene. Han tror Norges Bank vil justere opp styringsrenten til 3,75 prosent i løpet av året. En vesentlig oppjustering fra den forrige rapporten, hvor det var ventet at toppen ville være i overkant av tre prosent.

– Det reflekterer krisen som ikke ser ut til å komme. Det er en følelse av at vi går og venter på noe som fortsatt ikke ser ut til å materialisere seg, sier Dørum.

Sjeføkonomen tror imidlertid ikke at oppjusteringen av styringsrenten vil slå hardt ut for boligprisene, som frem til nå har vist seg å være sterkere enn ventet. Dørum og NHO venter at boligprisene faller syv prosent i år, fra tidligere seks prosent i forrige rapport.

– Man skulle tro at med en økning i styringsrenten på ett prosentpoeng fra dagens nivå, at man ventet et heftigere fall i boligprisene, men det et godt eksempel på nedturen som sliter med å la seg materialisere, sier Dørum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.