I veikartet, som legges frem på Nye Deichman i Oslo mandag, tar NHO til orde for kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og kutt i det norske skattenivået.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier i et intervju med Børsen at han skjønner at budskapet kan oppfattes som kontroversielt.

– Men jeg ønsker ikke bråk. Det er ikke slik ment. Vi ønsker å løfte en bred debatt.

Partiprogram

I rapporten presenterer NHO ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030.

I listen tar NHO blant annet til orde for kutt i utslippene av klimagasser, digitalisering, styrking av utenrikshandelen, mer innovasjon, satsing på kompetanse og økt sysselsetting.

Men de ti trekkene inneholder også politisk kontroversielle råd.

Skattenivået for fastlandsøkonomien bør ifølge NHO kuttes til 40 prosent av bnp. I dag ligger nivået på 43 prosent.

NHO tar samtidig til orde for å redusere det statlige eierskapet, effektivisere offentlig sektor og ta konkurranseutsetting og private tilbydere aktivt i bruk.

Overfor Børsen omtaler Almlid rapporten som et partiprogram.

– Alt vi gjør fremover, må være bærekraftig. staten kommer til å ha færre penger å rutte med de kommende åra. Da må vi sikre bærekraftige jobber, fordi det sikrer skatteinntekter som igjen sikrer velferd, sier han.

Private arbeidsplasser

Til Aftenposten sier NHO-direktøren at det trengs rundt 250.000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030. Han innrømmer at det er en ambisiøs målsetning.

– Men det er ikke umulig, sier Almlid.

I rapporten viser NHO til at ingen industriland i dag har større andel offentlig ansatte enn Norge.

«Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover», skriver NHO, som mener høy sysselsetting i privat sektor er avgjørende for omstillingen i Norge.

«Vi må ha en bedre arbeidsfordeling mellom offentlig og privat, for å sikre inntekter til velferdssamfunnet. Derfor må det private gjøre flere oppgaver fremover, ikke færre», fastslås det.

Budsjettgap

NHO trekker også frem at statsbudsjettet står overfor et økende gap mellom utgifter og inntekter i årene som kommer. Aldring vil føre til at utgiftene til pensjon, helse og omsorg øker. Samtidig vil oljeinntektene falle, mens den økonomiske veksten på fastlandet er svekket. Det vil undergrave statsbudsjettets inntektsside.

Til tross for dette tar NHO til orde for å kutte i skattene. Dette forklarer NHO med at økt skatt for å tette gapet vil kunne føre til redusert verdiskaping i Norge.

Samtidig kommer arbeidsgiverorganisasjonen med en kraftig advarsel til politikerne: Offentlig sektor må effektiviseres, og utgiftene må ned.

«Tiltak som har lavere samfunnsmessig nytte bør ikke prioriteres. I tillegg må det fremover grundig vurderes om fellesskapets ambisjoner for velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer vil kunne stå seg i møtet med et økende inndekningsbehov», skriver NHO.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.