Tirsdag legger NHO frem ny anslagsrapport for norsk økonomi.

Tittelen for presentasjonen er «Smittevernet fjernet: Og nå skal vi feste som det var 1985?»

– Vel, nesten, innleder sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

I forrige rapport i juni meldte NHO at aktiviteten i økonomien hadde passert førkrisenivået. Dørum påpeker at den videre utviklingen i arbeidsledigheten er blant faktorene som tyder på at aktiviteten har fortsatt å øke også i tredje kvartal.

Rekordhøy etterspørsel etter arbeidskraft

Fredag i forrige uke viste ferske tall fra Nav at arbeidsledigheten var på det laveste nivået siden februar 2020.

NHO melder at antall ubesatte stillinger er rekordhøyt. I tillegg er andelen bedrifter som mangler kvalifisert arbeidskraft den høyeste på 13 år. Dørum sier at dette kan være med på å dempe oppsvinget i norsk økonomi.

– Vi sier at dette er noe av det som kan bremse oppsvinget, at bedriftene faktisk ikke får tak i den arbeidskraften de trenger, sier Dørum.

Dørum tror mangelen på arbeidskraft kan skyldes at de som har vært permitterte over lengre tid har funnet andre ting å gjøre. I tillegg kan noe av grunnen skyldes mangelen på utenlandsk arbeidskraft.

– Det som skjer når jobbene er borte over en lengre periode, er at folk finner seg andre jobber og de begynner å studere. En god del steder så tror jeg dette handler om innreiserestriksjoner, forteller Dørum.

Knapphet på innsatsfaktorer

En annen mulig demper på de positive aktivitetstallene i norsk økonomi er at én av fire medlemsbedrifter melder om at knapphet på innsatsfaktorer begrenser aktiviteten og hindrer ekspansjon.

I rapporten skriver NHO at bedriftene melder om økte priser på innsatsfaktorer. 30 prosent av medlemsbedriftene svarer at dette vil føre til økte salgspriser. NHO skriver at dersom knappheten skulle tilta over tid, vil dette kunne legge en demper på både aktivitet og investeringer.

Øystein Dørum.
Øystein Dørum. (Foto: Fredrik Solstad)

En del bransjer har også problemer knyttet til frakt. NHO legger frem i sin rapport at prisen på containere har femdoblet seg det siste året. En økning som ifølge Dørum er «ekstrem».

Samtidig trekkes det frem at husholdningene har spart usedvanlig mye gjennom pandemien. i 2020 utgjorde husholdningens sparing 15,3 prosent av disponibel inntekt. I 2019 var spareraten til sammenligning på 7,5 prosent. Også i første halvår 2021 anslår NHO at befolkningens sparerate har vært uvanlig høy.

Venter lavere boligprisvekst

Siden forrige rapport har NHO gjort en marginal endring i boligprisutviklingen. Dørum forklarer at de tror veksten i boligprisene vil avta i takt med økt rente.

– Vi har 9,3 prosent økning i år, 4,7 prosent neste år og 3,5 året etter. Altså en avmatning av boligprisveksten som skyldes i hovedsak renten, sier Dørum.

Sjeføkonomen understreker at en høyere rente vil gi folk med lån mindre å rutte med, og det vil også føre til at det blir mer gunstig å spare.

– Det er det ene, at folk får mindre å rutte med. Og det andre er det vi kaller substitusjonseffekten, at høyere rente gjør det mer gunstig å spare og mindre gunstig å låne, sier Dørum.

Tre risikofaktorer

I rapporten trekker NHO frem tre risikofaktorer for utviklingen i Norsk og internasjonal økonomi.

Selv om Norge lørdag 25. september kunne kaste de siste koronarestriksjonene, er pandemien ikke over på verdensbasis, påpekes det. Organisasjonen peker fremdeles på dette som den største internasjonale risikofaktoren. Blant annet fremheves det at vaksineutrullingen i USA går tregere enn ventet og at kun en av tre er vaksinert i verden samlet sett ved utgangen av september.

Den andre risikofaktoren er muligheten for at prisveksten skyter fart. Rundt om i verden, og særlig i USA, har prisveksten tatt seg betydelig opp. Verden har vendt seg til rekordlave renter noe NHO mener kan gi utslag i finansmarkedene. Sterke utsalg ved økte renter kan derfor medføre at sentralbankene velger å tillate at prisveksten øker utover deres inflasjonsmål.

NHO trekker også frem utviklingen i det kinesiske eiendomsmarkedet, med Evergrande i spissen. Derimot mener NHO at sannsynligheten for at den kinesiske eiendomsgiganten kan trigge en global finanskrise er liten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.