– Vi venter at boligprisene fortsetter å falle gjennom 2018, skriver DNB Markets i sin ferske konjunkturrapport onsdag.

Nordea Markets, som også legger frem nye prognoser, tror på sin side boligprisfallet stopper opp i løpet av våren.

– Vi har problemer med å tro at prisene skal mye ned, skriver meglerhuset.

I gjennomsnitt for året, venter riktignok begge meglerhusene et boligprisfall i 2018.

Meglerhusenes prognoser for utviklingen i bruktboligpriser, prosent per år

– Ikke spesielt høye

På landsbasis er boligprisene nå 2,1 prosent lavere enn for ett år siden, viser desember-tallene fra Eiendom Norge.

Prisene i 2017 var 5,7 prosent høyere enn de var i 2016, mens oppgangen året før var på 8,3 prosent.

Boligpristoppen ble nådd i mars i fjor.

Nordea Markets skriver i sin rapport at «mye av nedgangen skyldes nok at myndighetene strammet til reglene for boliglån».

– Holdt opp mot utviklingen i renter og inntekt de siste årene, er ikke boligprisene spesielt høye. Sammen med et arbeidsmarked i bedring, økende optimisme, utlånsvillige banker og fortsatt lave renter tilsier det at boligprisen flater ut i løpet av første halvår 2018, heter det.

Meglerhuset ser ikke for seg noen kraftig prisvekst fremover.

– Effekten av rentekuttene er uttømt og i løpet av de neste årene kan nok boliglånsrentene trekke noe opp som følge av noe høyere styringsrente, skriver Nordea Markets.

Stort lager

Også DNB Markets peker på strengere lånekrav som hovedårsak til omslaget i boligmarkedet i fjor.

Meglerhuset tror at den største delen av boligprisfallet ligger bak oss, og anslår et boligprisfall i 2018 på til sammen 3,5 prosent.

DNB Markets trekker frem to hovedårsaker til at det venter at boligprisene vil fortsette noe nedover i 2018: Et stort lager av usolgte boliger og utsikter til ferdigstillelse av mange nye boliger i år.

Samtidig understrekes det at det er risiko både på oppsiden og nedsiden av prognosen.

– Fallet i boligprisene de siste ni månedene kan i stor grad være drevet av et stemningsskift i markedet som potensielt kan snu raskt.

– På den andre siden kan innstramningene som følger av boliglånsforskriften fortsette å begrense husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. En svært høy igangsetting av boliger kan også bety at tilbudet av boliger øker markant fremover, mens befolkningsveksten forblir moderat, skriver DNB Markets.

Boliglånsforskriften

DNB Markets har i sitt hovedsyn lagt til grunn at boliglånsforskriften i hovedsak videreføres etter 30. juni 2018.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Innstramningene innebar blant annet at bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling ble fjernet.

Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften.(Vilkår)

Skei Grande: – Jeg tror kanskje vi har vært naive
Skei Grande om makten til «alternative» nettsteder som Resett
01:42
Publisert: