Får meglerhuset Nordea Markets rett i sine anslag, vil USA-ferien bli betydelig billigere det neste halvannet året. 

Valutaanalytikerne i Nordea venter at den amerikanske dollaren vil svekkes kraftig mot den norske kronen, og at vi ved utgangen av neste år vil se en dollar på 6-tallet. Ved årsslutt i 2018 tror Nordea at dollaren koster 6,75 kroner. Så billig har ikke dollaren vært siden slutten av 2014. 

I en fersk rapport anslår meglerhuset at kronen vil styrkes mot både euroen og dollaren det neste halvannet året. 

– Det er fortsatt rom for en sterkere krone, understreker analytikerne i rapporten. 

Nordea-analytikerne viser til at kronen bør styrkes som følge av høyere oljepris, samt at den norske økonomien stadig viser tegn til bedring. 

Boligmarkedet en risiko 

– Svekkelsen av den norske kronen i vår virket overdrevet og var sannsynligvis drevet av lav likviditet i markedet i kombinasjon med et generelt «sell-off» i råvarevalutaer, skriver de. 

Ifølge analytikerne er det norske boligmarkedet en risiko for deres syn på kronen. Samtidig vises det til at boligprisfallet de siste månedene hovedsaklig er et Oslo-fenomen og at de fundamentale driverne i økonomien trolig er sterke nok til at et boligprisfall ikke vil ha innvirkning på pengepolitikken. 

Nordea Markets' prognoser for kronen fremover: 

Sterkere euro og svakere dollar 

I løpet av sommeren har dollaren blitt betydelig svekket mot både kronen og euroen. Nordea Markets venter at dollaren vil bli ytterligere svekket det neste halvannet året. 

Analytikerne venter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil (Fed) redusere balansen i 2018. Samtidig anslår de at den europeiske sentralbanken (ECB) vil trappe ned sine obligasjonskjøp gradvist fra første halvdel av 2018. 

Venter euro på finanskrisenivå  

Storbanken Morgan Stanley har også kommet med ferske valutaprognoser denne uken. Dersom disse prognosene stemmer blir ikke ferien til USA noe særlig billigere fremover. Europa-ferien blir betydelig dyrere det neste året, hvis Morgan Stanley får rett i sine anslag.

 Økonomene i Morgan Stanley venter at en euro vil koste 10 kroner i andre kvartal 2018. Euroen har ikke kostet så mye siden finanskrisen. 

Morgan Stanleys prognoser for kronen fremover: 

– Utsiktene for norsk økonomi er dempet. Olje- og gassinvesteringer er ventet å falle ytterligere, redusert finanspolitisk stimulans vil redusere veksten neste år og boligmarkedet bremser opp, skriver Morgan Stanley-økonomene i rapporten. 

Venter euro og pund på samme nivå 

I likhet med Nordea Markets ser Morgan Stanley for seg en sterkere euro mot dollar fremover. I første kvartal neste år tror storbanken at en euro vil koste 1,25 dollar. Til sammenligning koster en euro 1,17 dollar fredag. 

Når det gjelder pundet ser Morgan Stanley for seg at denne valutaen vil svekkes mer enn dollaren. I rapporten trekkes det blant annet frem at den britiske økonomien er ventet å bli tynget av at brexit-forhandlinger demper investeringslysten i landet. I første kvartal neste år venter Morgan Stanley at et pund vil koste 1,23 dollar. 

Morgan Stanley ser dermed for seg at euroen og pundet vil koste like mye målt i dollar, for første gang på 18 år. Storbanken har ikke anslag på hva pundet vil koste i norske kroner. (Vilkår)

Vokste opp blant kunstskatter
Frederik Selvaag vokste opp i nabohuset til farfar Olav Selvaag. Med hagen full av skulpturer ble kunsten en viktig del av barndommen.
03:16
Publisert: