I et nytt konjunkturbarometer fra Nordea rår optimismen blant norske bedriftsledere. Banken har spurt 1600 bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter om deres vurderinger av fremtidsutsiktene.

Åtte av ti bedrifter ser lyst på utviklingen for bedriften de neste tre årene, viser undersøkelsen. De neste seks månedene forventer 60 prosent av bedriftene salgsvekst, ifølge undersøkelsen.

– De er optimistiske og har stor tro på fremtiden, sier Jon Brenden, Nordeas direktør for bedriftsmarkedet.

Ifølge undersøkelsen har utviklingen gått riktig vei for de aller fleste den siste tiden: Bare én av fem av bedriftene har opplevd salgsnedgang de siste seks månedene.

– De føler dette på kroppen hver dag, og når de er så optimistiske, bekrefter det at Norge går godt. Og det ser ut til at dette skal vare, sier han.

Råder til nye investeringer

Brenden mener resultatene fra undersøkelsen stemmer godt overens med inntrykket Nordea har fra sine bedriftskunder, og gir bedriftslederne i stor grad rett i optimismen.

Han peker på flere makrofaktorer som gir bedriftslederne all grunn til optimisme: lave renter, lav arbeidsledighet, en gunstig valutakurs for eksportbedrifter, og en oljepris på vei opp.

– I tillegg tror jeg kompetansen som vi etter hvert har fått i Norge med hensyn til digitalisering er veldig god, sier Brenden.

Samtidig råder han de optimistiske bedriftene til å bruke de gode tidene til investeringer i omstillinger. Kunder med nye forventninger og vaner vil utfordre inntektsmodeller og produksjonsmodeller – mer enn bedriftene kanskje er klar over i dag, mener han:

– Det er mange som må gjennom en transformasjon for å møte nye forventninger, og bedriftene må heller være i forkant nå enn å bli innhentet av utviklingen.

– Vi opplever at mange bedriftsledere har klart for seg hva de trenger, som valutakurser og rentebildet fremover. I tillegg bør enda flere være opptatt av digitalisering.

Flest nyansettelser i Oslo

Ifølge undersøkelsen er det hovedstaden som kommer til å få flest nyansettelser de neste seks månedene. Mens 31 prosent av bedriftslederne på landsbasis forventer å øke antall ansatte, sier 39 prosent av Oslo-sjefene det samme.

Hordaland og Trøndelag kommer dårligere ut, med henholdsvis 27 og 25 prosent som tror på nyansettelser.

Rogaland skiller seg ut ved å ha både relativt mange bedriftsledere som tror på nyansettelser og mange som tror på oppsigelser eller avganger. Her tror bare litt over halvparten av bedriftene at selskapet vil fortsette med samme størrelse det neste halve året. 37 prosent svarte at de tror på svak eller sterk økning i antall ansettelser, og 10 prosent svarte at de tror på sterk eller svak nedgang i antall ansettelser. (Vilkår)

Hva i alle dager er GDPR?
-Jeg vil ha annonser fra det jeg synes er kjekt å se på, ikke fra absolutt alt jeg er innom, sier Helene Ringen Nilssen
02:30
Publisert: