Da boligprisene begynte å falle i 2017, var det flere som trodde boblen ville sprekke etter mange års hektisk boligprisvekst. Nordea var ikke en av pessimistene, ifølge den ferske konjunkturrapporten Nordea la frem tirsdag.

– Boligboble er et misvisende karakteristikk. Boligprisene har ikke økt mer enn skulle vente ut fra utviklingen i renter og inntekt, skriver sjeføkonom i Kjetil Olsen i rapporten.

Nå er uansett boligprisfallet over.

– De siste månedene har vi fått tall som klart peker på at fallet i boligprisene ikke bare på landsbasis, men også i Oslo er over. Noe ny kraftig opptur i boligmarkedet er det imidlertid ikke grunn til å vente, skriver Olsen.

Tre grunner til sunnere boligprisvekst

Nordea mener det er tre grunner til at boligprisene ikke kommer til å ta av igjen:

  • effektene av boliglånsrenten er uttømt
  • boliglånsrentene kan komme til å øke forsiktig den neste årene
  • det kommer flere nye boliger ut på markedet som følge av den høye boligbyggingen de siste årene.

Olje tilbake som vekstdriver

Høyere oljepris og store kostnadskutt gjør flere oljefelt lønnsomme og vil drive opp oljeinvesteringene de neste årene. Det smitter over på næringer utenfor oljesektoren.

– Oljeleverende næringer kan igjen bli en vekstmotor, skriver Nordea.

Nordea tror også at kronen vil holde seg svak, noe som vil gjør at «alt ligger til rette for gode tider i fastlandseksporten».

Vil bruke renten som brems

Både bedriftene og forbrukerne bidrar til sterkere vekst i økonomien. Nå mener Nordea den offentlige pengebruken kan bremses, men har liten tro på at politikerne vil kutte offentlige budsjetter.

– Men skal vi tro regjeringen er den nye virkeligheten balanserte budsjetter med nær nøytral virkning. Noen innstramninger av offentlige budsjetter ser vi ikke for oss. Men pengepolitikken kan bremse veksten, skriver Olsen i rapporten.

Nordea tror, som Handelsbanken, at renten skal opp tre ganger før utgangen av 2019.

En gang i september i år, og to ganger neste år.

Strammere arbeidsmarked

Det kan bli lettere å få jobb fremover. Økt vekst i økonomien øker etterspørselen etter arbeidskraft. Samtidig er innvandringen til Norge lav.

– Befolkningen i arbeidsdyktig alder er mye lavere enn vi er vant til, som følge av lav innvandring. Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bli en utfordring for bedriftene fremover, skriver Nordea.

Et strammere arbeidsmarked vil føre til at lønnsveksten øker. Nordea tror at lønnsveksten i år blir rett under tre prosent, mens den neste år kan bli over tre prosent. (Vilkår)

Dette er de vanligste spørsmålene om fastrente
Øistein Gamst Sandlie i Nordea gir deg de vanligste spørsmålene om fastrente, og svarene som hører til
00:52
Publisert: