I første kvartal 2018 var det rundt 2,8 millioner arbeidsforhold i Norge. Det er en vekst på 1,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det var i underkant av 2,6 millioner lønnstakere i Norge i første kvartal 2018. Det er en økning på 1,7 prosent, eller 40.000 personer.

Sogn og Fjordane er fylket med minst vekst i antall arbeidsforhold, med 0,5 prosent. Det er dessuten det eneste fylket med nedgang i arbeidsforhold i statsforvaltningen, privat sektor og offentlig eide foretak.

Oslo hadde den største veksten i arbeidsforhold, med 3,1 prosent.

Blant innvandrere var det størst relativ vekst både i antall lønnstakere og i antall arbeidsforhold. I første kvartal 2018 var det rundt 390.000 lønnstakere blant innvandrere, som tilsvarer i underkant av 20.000 flere fra første kvartal året før. Det er en vekst på 5,1 prosent. Veksten i antall arbeidsforhold blant innvandrere var på 5,5 prosent.(Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: