Norges Bank besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Samtidig la de frem sin pengepolitiske rapport, som kommer ut fire ganger i året. 

Norges Bank kommer med gode nyheter og skriver i rapporten at den økonomiske veksten ser ut til å ta seg noe opp.

Spesielt peker de på at arbeidsledigheten er lavere enn tidligere anslått, og justerer nå ned sine anslag for ledigheten i årene fremover. 

Ledigheten vil avta gradvis

«Etter at arbeidsledigheten økte frem til i fjor, er det nå klare tegn til at den faller. Ledigheten har vært lavere de siste månedene enn vi ventet i desember. Vi anslår at arbeidsledigheten vil være om lag uendret frem mot sommeren», skriver Norges Bank i rapporten. 

Videre anslår de at arbeidsledigheten vil bli liggende rundt dagens nivå de nærmeste månedene og deretter avta gradvis.

«Et strammere arbeidsmarked og høyere økonomisk vekst og bedret lønnsomhet i foretakene vil trolig gjøre at lønnsveksten gradvis vil øke de kommende årene», står det. 

Inflasjonen anslås å avta de nærmeste årene for så å øke litt i 2020. Sammenlignet med forrige rapport er prognosene for inflasjonen nedjustert, mens anslagene for kapasitetsutnyttingen er litt høyere for i år og litt lavere for årene fremover.

Venter økt vekst i fastlandsøkonomien

Det er ventet at økt vekst i fastlandsøkonomien vil gi høyere sysselsettingsvekst fremover. 

Bruttonasjonalprodukt (bnp) er ventet å ha en vekst på 1 prosent i 2017, 1,1 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019 og på 2,4 prosent i 2020. 

«Vi anslår litt høyere vekst i bnp for Fastlands-Norge frem mot sommeren enn i de foregående kvartalene. Det er i tråd med forventningene i Regionalt nettverk og litt høyere enn vi anslo i forrige rapport», står det i rapporten. 

Vekstanslaget er litt oppjustert for i år. Det skyldes i hovedsak at boliginvesteringene ser ut til å øke mer enn vi anslo sist, og at petroleumsinvesteringene trolig vil falle noe mindre enn ventet.

Norges Bank venter en boligprisvekst på 8,9 prosent i 2017, to prosent i 2018, 1,5 prosent i 2019 og 1,4 prosent i 2020. 

Ser oljepris på 54 dollar fatet mot 2020

Oljeprisen har ligget stabilt mellom 53 og 57 dollar fatet siden oljekartellet Opec ble enige om produksjonskutt i november i fjor. Forrige uke falt imidlertid oljeprisen ned til 51 dollar fatet hovedsakelig som følge av høye oljelagertall fra USA. 

Norges Bank anslår at oljeprisen vil holde seg på 54 dollar fatet hvert år frem til 2020. 

 «Etter å ha vært relativt stabil de siste månedene, har oljeprisen avtatt noe den siste tiden. Vi legger til grunn at oljeprisen vil utvikle seg i tråd med terminprisene. De indikerer at oljeprisen vil holde seg nær dagens nivå ut 2020», skriver Norges Bank. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sjekk trikset til denne Texas-roboten
Dette er teknomessen i Austin
01:52
Publisert: