Foreløpige tall for veksten i norsk økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), i årets tredje kvartal offentliggjøres av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag morgen.

I både første og andre kvartal var veksten på 0,7 prosent. Handelsbanken Capital Markets tror farten i norsk økonomi siden har dabbet litt av.

  • Veksten ender på 0,6 prosent i tredje kvartal, spår Handelsbanken Capital Markets.

– I sum har de norske nøkkeltallene overrasket på nedsiden i det siste, og ut ifra dette kan man nok få inntrykk av at veksten har bremset en god del ned. Men vi tror ikke nedbremsingen har vært særlig markert, skriver makroøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten mandag.

Deler av økonomien

– Vi er klar over at deler av norsk økonomi har utviklet seg svakt i tredje kvartal, skriver Hov og viser til at detaljomsetningen har falt med 0,3 prosent.

– Men den bredere varekonsumindeksen, som inngår direkte i beregningen av privat konsum i bnp, har vist oppgang på 0,4 prosent. Det er også grunn til å tro at tjenestekonsumet har fortsatt å ta seg opp, skriver Hov.

Meglerhuset tror på en «gradvis avmatning», og at bnp-veksten etter hvert stabiliserer seg rundt 0,5 i kvartalet.

«Ukens viktigste»

Knut A. Magnussen i DNB Markets understreker at tirsdagens nøkkeltall er «ukens viktigste»

  • DNB Markets venter en vekst på 0,5 prosent for tredje kvartal.

– Utviklingen i så vel privat forbruk som private realinvesteringer var antagelig en god del svakere i tredje enn i andre kvartal, skriver Magnussen i meglerhusets morgenrapport.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er uansett overbevist om at bnp-tallene «bekrefter bildet av at veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i år».

  • Nordea Markets venter en vekst på 0,6 prosent i tredje kvartal.

– Vi er litt mer usikre på tallet enn vi har vært de forrige kvartalene, skriver Bruce i meglerhusets morgenrapport.

Han viser til at industriproduksjonen falt i kvartalet og detaljhandelen var svak.

– Men annen vareproduksjon enn industri, som bygg og anlegg, går bra og vi tror veksten i tjenestesektoren utenom varehandelen var sterk, skriver Bruce.

Mer optimistisk

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest er enda mer optimistisk.

  • Fastlands-bnp vokser med 0,7 prosent fra andre kvartal til tredje kvartal, tror Sparebanken Vest.

– Arbeidsledigheten faller mer enn ventet og husholdningenes etterspørsel har tatt seg godt opp. De fleste pilene peker oppover for norsk økonomi nå; oljeprisen stiger og kronen holder seg svak, skriver Gudmundsson i sin morgenrapport.

Her stiller han spørsmål ved oppgangen fortsetter.

– Det kan være at vi bør vente litt lavere vekst i forbruket i fjerde kvartal. Detaljomsetningen har kommet litt ned den siste tiden. Vi venter at boliginvesteringene skal bidra negativt etter hvert som boligprisfallet fortsetter, skriver sjeføkonomen,

– Vi er spente på utviklingen i fastlandsbedriftenes investeringer. Skal vi få vekst fremover må de bidra mer til den økonomiske utviklingen, skriver han.

Bnp-tallet publiseres av SSB tirsdag morgen klokken 08.00(Vilkår)

Isabelle Ringnes: - Nå er det kult å være feminist
Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde forteller om holdningsendringene de har opplevd siden de startet Hun Spanderer-kampanjen for to år siden.
03:60
Publisert: