Fredag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) sin kvartalsvise temperaturmåler for aktiviteten i norsk industri.

Det er en marginal nedgang i den sammensatte konjunkturindikatoren i årets første kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Den sesongjusterte indeksen faller fra 6,4 til 6,3.

Over gjennomsnittet

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at det riktignok er femte kvartal på rad at samleindikatoren er positiv, det vil si over null.

– Indikatoren ligger godt over sitt historiske gjennomsnitt, påpeker seniorøkonom Halfdan Grangård.

Ifølge SSB er det historiske gjennomsnittet på 3,0.

Produsenter av investeringsvarer og konsumvarer rapporterer at produksjonen var om lag uendret, mens produsenter av innsatsvarer melder om lavere produksjon, opplyser byrået.

Optimisme

Samtidig melder norske industriledere om økt ordretilgang i starten av året. Det er ordretilgangen fra eksportmarkedet som stiger.

Den samlede industrisysselsettingen er på omtrent samme nivå som forrige kvartal. Sysselsettingen startet å falle i 2015, men denne nedgangen har nå stoppet opp.

Industrilederne er jevnt over optimistiske og venter opptur i årets andre kvartal. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres noe, og sysselsettingen er ventet å øke, opplyser SSB

– Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og at sysselsettingen ventes å stige. Samlet sett støtter konjunkturbarometeret vår forventning om at industriproduksjonen vil ta seg opp gjennom året, skriver Grangård i Handelsbanken Capital Markets.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Køfri Riesling
Perfekt knusktørr til sushi, feite fisketyper og skalldyr
01:12
Publisert: