Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge, falt 0,3 prosent i juli, viste ferske tall fra SSBs nasjonalregnskap torsdag morgen.

Det kommer etter en junimåned der veksten endte på 0,3 prosent. De to foregående månedene, mai og april, endte med fall på henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet en julivekst i norsk fastlands-bnp på 0,2 prosent.

– Dette kan være det første tegnet på at kalddusjen som norske husholdninger står overfor, med kraftig prisvekst og brå renteoppgang, har begynt å tære på forbrukernes vilje og evne til å opprettholde forbruket, sier DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland.

Folk brukte mindre

Av de ferske tallene går det nemlig frem at særlig konsumet av varer falt, men også deler av tjenestekonsumet.

Nedgangen i de innenlandske varekjøpene slår ut i lavere momsinngang, som isolert sett trekker ned bnp for Fastlands-Norge, skriver SSB.

Samlet falt husholdningenes konsum med 1,6 prosent i juli, drevet av et fall i varekonsumet på 2,7 prosent og et fall i tjenestekonsumet på 0,6 prosent.

Også SSB tror julitallene kan være starten på en nedkjøling.

– Varekonsumet i Norge falt i juli, uten en tilsvarende vekst i tjenestekonsumet, eller konsumet i utlandet. Det kan bety at den høye prisstigningen og renteøkningene den siste tiden har begynt å dempe husholdningenes etterspørsel, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten, i en pressemelding.

Sjeføkonom Haugland understreker at man generelt skal være forsiktig med å tolke for mye ut av ett månedstall, men mener likevel at bnp-fallet i juli kan være et tidlig tegn på at temperaturen i norsk økonomi er i ferd med å snu nedover.

Riktignok fra et høyt nivå.

– Det er dette Norges Bank søker å oppnå med de raske renteoppgangene, nettopp å kjøle ned temperaturen i økonomien. Hvis det er sånn at dette er første tegn til at høy inflasjon og høye renter begynner å bite er det i tråd med sentralbankens plan, sier Haugland.

Det var lavere konsum av mat- og drikkevarer, klær, hvitevarer og transportmidler som bidro til fallet i varekonsumet, mens det var lavere konsum av fritidstjenester, hotell- og restauranttjenester og reparasjon av transportmidler som bidro til fallet i tjenestekonsumet.

Sjeføkonom Haugland og hennes kolleger i DNB Markets opererer for øyeblikket med en rentetopp på slutten av året på 2,75 prosent, noe som er ett prosentpoeng høyere enn dagens nivå.

Utflating

Norsk økonomi har i møtet med den geopolitiske uroen, energikrisen og den høye inflasjonen klart seg noenlunde greit så langt i 2022.

I første kvartal ble fallet på 0,6 prosent, etter en oppgang på 1,4 prosent i fjorårets siste kvartal. Det ble så fulgt opp med en vekst på 0,7 prosent i andre kvartal. Økningen i andre kvartal ble av SSB forklart at skyldtes lav aktivitet på starten av året.

Nasjonalregnskapet for juli kommer altså kun et par uker før Norges Bank skal legge frem ny rentebeskjed. I skrivende stund ligger styringsrenten i Norge på 1,75 prosent, det høyeste nivået på ti år.

Fredag kommer SSB med ferske inflasjonstall for august.

Laveste PMI-indeks på to år

I forrige uke kom DNB og Nima med sin siste PMI-indeks, som viste et fall på 1,7 poeng.

PMI er en spørreundersøkelse blant innkjøpssjefer og måler vareflyten i bedriftene. Indeksen slippes hver måned i mange av de viktigste økonomiene i verden, og regnes som en temperaturmåler for industrien. Verdier over 50 indikerer økt aktivitet, mens verdier under 50 indikerer fallende aktivitet.

I Norge er undersøkelsen et samarbeid mellom DNB og Nima.

I august endte indeksen på 52,3 poeng, det laveste på to år.

– Tallene reflekterer et bilde vi også ser i andre land, at industrien er svekket, selv om tallene ikke er veldig dårlige, sa DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.