2016 kan for ettertiden bli stående som året da bunnen etter den kraftige oljenedturen i norsk økonomi ble nådd:

Aktiviteten i fastlandsøkonomien har tatt seg opp etter nærmest fullstendig stillstand mot slutten av fjoråret. Motvinden fra oljebransjen og oljerelatert industri er blitt svakere. Arbeidsledigheten ser ut til å nærme seg toppen etter flere år med store nedbemanningsrunder og kraftige kostnadskutt i deler av næringslivet. Og Norges Bank har indikert at kuttet i styringsrenten til rekordlave 0,5 prosent i mars i år trolig blir det siste.

- Det vi har sett det siste året er at veksten har tatt seg opp. Det er det ingen tvil om, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Bekymret

Likevel er han urolig. Oppturen blir kanskje ikke så kraftig som utviklingen frem til nå har tydet på.

– Det som bekymrer oss er at det er flere datapunkter som indikerer at dette ikke blir rett linje oppover, men at det blir mer volatilt på vekstsiden enn det vi kanskje hadde håpet på for tre måneder siden, sier sjeføkonomen.

Bekymringen deles imidlertid ikke av markedsaktørene.

— Markedet har overhodet ikke priset inn at det skal komme flere rentekutt i Norge. Det gjør meg litt bekymret, sier Jullum.

– Vi har kanskje glemt at momentumet i Norge kanskje likevel ikke er så sterkt, sier han.

Venter ikke flere kutt

Ifølge makroanalytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets bekrefter handelen i fremtidsrenter i pengemarkedet at markedsaktørene i liten grad tror på flere rentekutt fra Norges Bank. Ifølge markedet blir neste renteendring heller en heving av renten sent i 2018.

– Vi tror styringsrenten blir værende på dagens nivå enda lenger. Norsk økonomi er fortsatt skjør, og selv om veksten vil stige noe fremover, vil den trolig ligge under trend i lang tid, understreker Fjære i en oppdatering fra fredag i forrige uke.

Makroøkonom Jeannette Strøm Fjære i DNB Markets. 
Makroøkonom Jeannette Strøm Fjære i DNB Markets.  (Foto: Elin Høyland)

I en oppdatering mandag peker hun på at veksten i boligprisene, som går sammen med stadig høyere gjeld i husholdningene, øker risikoen for et kraftig omslag i norsk økonomi.

– Vi tror faren for at finansielle ubalanser er i ferd med å bygge seg opp er et viktig argument for Norges Bank for å holde styringsrenten uendret på møtet neste uke, på tross av en del nøkkeltall litt på den svake siden av hva sentralbanken har ventet, skriver Fjære i oppdateringen mandag. 

Tungt for industrien

Den siste tiden har det blant annet kommet flere indikatorer som tyder på at det fremdeles er tungt for industrien.

  • Konjunkturbarometeret for industrien fikk en knekk i tredje kvartal, etter tydelige tegn til bedring tidligere på året
  • Tallene for den faktiske industriproduksjonen bekreftet utviklingen i konjunkturbarometeret. Produksjonen falt markert i tredje kvartal, etter tegn på at nedgangen var i ferd med å bremse opp i de foregående kvartalene
  • Innkjøpssjefindeksen PMI, som måler aktivitetsendringer i industrien, falt usedvanlig bratt i november og gikk fra å indikere en liten oppgang til å indikere fall

– Nedsiderisikoen er at man ikke får den videre oppgangen i industrien man forventer når oljenedturen bunner ut, sier Jullum i Danske Bank.

– Vil bli overraskende for mange

Mer detaljert informasjon om utviklingen kommer allerede tirsdag når Norges Bank frem sin omfattende undersøkelse blant deltagerne bankens regionale nettverk. Hvert år deltar rundt 1500 bedrifts- og samfunnsledere landet over i undersøkelsen. Resultatene blir presentert i fire hovedrapporter hvert år og viser blant annet ledernes vurdering av utviklingen siste tre måneder og forventninger til de neste seks månedene.

Nettverksundersøkelsen har tidligere vist seg å være en svært god indikator for den faktiske aktivitetsutviklingen i norsk økonomi. De to foregående rapportene har indikert at veksten har vært i ferd med å ta seg opp igjen etter nærmest stillstand i begynnelsen av året.

– Det blir utrolig spennende å se regionalt nettverk. Både konjunkturbarometeret og PMI har økt nedsiderisikoen for særlig industridelen av Regionalt nettverk, og da øker også nedsiderisikoen for Regionalt nettverk totalt, sier Jullum. 

– Det vil bli overraskende for mange dersom Regionalt nettverk skulle vise litt avtagende vekstrater igjen, legger han til.

DN følger fremleggelsen av Regionalt nettverk fra klokken 10.00 tirsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.