Veksten i Fastlands-Norge, målt i brutto nasjonalproduktet (bnp) steg med 0,6 prosent i siste kvartal 2017. Det viser ferske tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag morgen.

«Bnp-tallene ble omtrent som ventet, og stadfester en solid vekst i økonomien», skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar fredag morgen.

Han får støtte fra kollega Erik Bruce i Nordea Markets som mener veksten er som ventet, og sysselsettingen god. Bruce mener det ikke er behov for sentralbanken å endre sine prognoser.

Veksttallene er da også helt i tråd med Norges Banks anslag.

Samlet bnp var ned 0,3 prosent i kvartalet, mot en oppgang på 0,8 prosent foregående kvartal.

Bnp for Fastlands-Norge er for tredje kvartal revidert opp med 0,1 prosentpoeng til 0,7 prosent.

Ifølge SSB var konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner opp 0,8 prosent i fjerde kvartal.

«Sesongjusterte tall viser en klar produksjonsvekst i industri og bergverk i fjerde kvartal på 1,3 prosent. Vi må tilbake til tredje kvartal i 2014 for å se tilsvarende vekst. Spesielt andre halvår 2016 hadde svake produksjonstall, og bedringen i industrien startet allerede ved inngangen til 2017», heter det i rapporten, gjengitt av TDN Finans.(Vilkår)

Full fyr i Sveriges NATO-debatt
02:12
Publisert: