– Det er et ganske positivt og gunstig bilde vi tegner av norsk økonomi, konkluderer sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Ifølge meglerhusets nye prognoser, som ble lagt frem onsdag, vil aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi ta seg opp fra en anslått vekst på 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år. Til sammenligning var fjorårets vekst på én prosent den svakeste siden finanskriseåret 2009.

Dersom Nordeas prognose slår til, vil 2018 bli det beste året for fastlandsøkonomien siden 2012.

– Vi er tilbake til en normalsituasjon der nedturen i lys av oljeprisfallet ble mye mindre enn man kunne frykte, sier Bruce.

Positive drivkrefter

Sjefanalytikeren mener det er flere positive drivkrefter som taler for at veksten tar seg ytterligere opp det neste året:

  • Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp og blir til forsiktig oppgang i årene som kommer. Oljeinvesteringer som snur etter flere år med fall, sammen med fortsatt svak krone, gir muligheter for norsk leverandørindustri til å vinne markedsandeler både ute og hjemme.
  • En fortsatt svak krone gjør at konkurranseutsatte næringer og fastlandseksporten kan vokse bra, selv om en styrking av kronen vil føre til at drahjelpen fra kronekursen gradvis vil avta i 2019.
  • Investeringene i næringslivet er på vei opp fra et lavt nivå
  • Etter flere år med sterk vekst vil boliginvesteringene vil øke ytterligere og nå en topp neste år. Selv om boligprisene vil fortsette å falle i Oslo, venter meglerhuset litt vekst i prisene i resten av landet.
  • Forbruksveksten vil bli solid de neste årene, hjulpet av økende sysselsetting, fall i ledigheten og en forsiktig økning av reallønningene.

Høyere aktivitet og lavere ledighet gjør at mer av ressursene i økonomien vil utnyttes fremover, noe som normalt fører til press oppover i lønninger og priser – og dermed også trekker i retning av høyere rente.

Nordea Markets venter imidlertid at prisveksten vil holde seg lav også i årene som kommer. Blant annet vil hensynet til konkurranseevnen bli tillagt mye vekt i lønnsoppgjørene og bidra til at lønnsveksten holdes nede. Sammen med sterkere krone og lav prisvekst internasjonalt, vil dette bidra til å dempe oppgangen i prisene fremover.

Dermed blir det ikke behov for å sette opp styringsrenten før i 2019, ifølge meglerhusets anslag.

En gradvis normalisering av økonomien vil ifølge Nordea Markets føre til at kronen styrkes fra dagens nivå. Ved utgangen av inneværende år venter meglerhuset at en euro vil koste 9,00 kroner mot rundt 9,26 kroner i dag. Gradvis styrking gjennom neste år gjør at en euro ved utgangen av året vil koste 8,50 kroner, ifølge anslagene.

Nordeas prognose for utvalgte indikatorer i norsk økonomi:

Prosentvis endring fra året før der annet ikke er angitt. * Nordeas anslag

(Kilde: Nordea Markets)

Venter også sterkere vekst

Meglerhusene DNB Markets og SEB har i løpet av de siste ukene også lagt frem prognoser for utviklingen i norsk økonomi.

DNB venter at veksten i fastlandsøkonomien vil holde seg på rundt to prosent i årene som kommer, mens SEB venter at veksten vil ta seg opp fra en anslått vekst på to prosent i år til 2,3 prosent både neste år og i 2019. (Vilkår)

Nå kan du operere inn nøkkel og boardingkort i huden
IFA-messen i Berlin huser alle de store elektronikkprodusentene. Men små oppstartsbedrifter får også vise seg fram i en egen utstilling kalt IFA Next.
01:01
Publisert: