Oppturen fortsetter i norsk økonomi. Tirsdag viste det kvartalsvise nasjonalregnskapet fra SSB at den sesongjusterte veksten i fastlandsøkonomien var på 0,6 prosent i tredje kvartal.

– Hvis det var noen tvil om styrken i oppgangen i norsk økonomi, så ble den borte nå, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Det har vært stabil oppgang i aktiviteten så langt i år. I første kvartal var veksten på 0,7 prosent, mens andre kvartal viste en vekst på 0,6 prosent.

Etterspørselsdrevet

– Vi er inne i en positiv sirkel nå: Sysselsettingen øker, bedriftene produserer mer. Etterspørselen er bra og da må bedriftene investere mer, sier Bruce.

Han mener tallene viser at det er bra vekst i alle de store sektorene i økonomien, bortsett fra i industrien, som ifølge sjefanalytikeren er inne i en midlertidig nedgang. Bruce mener det også er verd å merke seg at offentlig sektor nå vokser mye mindre enn privat sektor.

– Norsk økonomi går bra for øyeblikket, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Bredere oppsving

– Hovedbildet er at norsk økonomi er inne i en periode med solid og stabil vekst. Oppsvinget i 2017 er bredere enn tidligere. Det er ikke bare bygg- og anleggsbransjen som drar dette opp. Bedriftsinvesteringene generelt er en av bidragsyterne til at det går bedre og eksporten tar seg opp, sier sjeføkonomen.

Det største negative bidraget kommer fortsatt fra oljebransjen, ifølge Haugland. Oljeinvesteringene viser nå et svakere bilde enn i de foregående publiseringene av nasjonalregnskapet.

– Vi er nær en bunn for oljeinvesteringene, og vi tror at dette snur. Bremsen er blitt mindre enn i de foregående årene, men bildet er ikke at vi er på vei opp igjen, slik det har vært ved de foregående publiseringene, sier Haugland.(Vilkår)

Thina Saltvedt håper #metoo-kampanjen gir aksept for å si i fra om uakseptabel oppførsel
Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, håper #metoo-kampanjen fører til at vi kan få flere historier om maktmisbruk opp og ut i lyset.
01:47
Publisert: