Etter litt svakere vekst i desember og inn i det nye året, økte veksten igjen i februar, viser sanntidsmålingen FNI (Financial News Index) som ble publisert onsdag.

Indeksen gir en daglig, løpende måling av den økonomiske aktiviteten i Norge basert på nyhetsartikler i norske medier, men resultatene offentliggjøres én gang i måneden. Onsdagens publisering inkluderer utviklingen frem til og med 28. februar i år.

Målingen er utviklet av Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI og publiseres i samarbeid med Retriever.

Stabil bnp-vekst

Ideen bak indeksen er at jo mer et tema omtales, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen.

Indeksen viser at veksten i norsk økonomi fortsatt holder seg over gjennomsnittet. At veksten har tatt seg noe opp igjen den siste måneden kan bety at bnp-veksten i første kvartal vil holde seg stabil, skriver Handelshøyskolen BI og Retriever i en pressemelding.

For andre måned på rad bidrar nyheter om oljesektoren til å trekke indeksen oppover. I de tre foregående årene har nyheter knyttet til sektoren bidratt til å trekke indeksen ned.

Temaene «oppstartsbedrifter» og «statistikk» fortsetter å dra indeksen opp, slik de også gjorde gjennom hele fjoråret. «Tradisjonell industri» bidrar også positivt.

«Varehandel» og «pengepolitikk» bidrar negativt, noe også «turisme» til en viss grad gjør.

Bedrifter varsler sterkere vekst

Tirsdag viste også en annen temperaturmåler at det er tydelige tegn til at veksten er i ferd med å ta seg opp i norsk økonomi. Norges Banks regionale nettverk, som består av rundt 1500 bedrifter over hele landet, meldte at veksten i produksjonen hadde tatt seg opp de siste tre månedene. Bedriftene varslet samtidig at veksten fremover vil bli den sterkeste på mer enn fem år.

I likhet med FNI-indeksen viste rapporten fra Norges Banks bedriftsnettverk at det nå er vekst igjen i oljenæringene etter flere år med nedgang. Samtidig meldte bedriftene innen varehandel og bygg og anlegg om litt lavere vekst enn tidligere.

Temperaturmåler

Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet (bnp). Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp daglig.

Metoden bak indeksen er basert på et rammeverk som forskerne Vegard Larsen og Leif Anders Thorsrud har utviklet. De to arbeider både ved Handelshøyskolen BI og i Norges Bank.

Metoden har vist spesielt god treffsikkerhet rundt viktige vendepunkt i konjunkturutviklingen. I forskningen har Thorsrud brukt rundt en halv million artikler fra Dagens Næringsliv i perioden fra 1988 frem til 2015. Totalt inneholder datasettet mer enn én milliard ord.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Klassechianti
Fontodi Chianti Classico passer perfekt til påskens lammemiddag.
01:08
Publisert: