Bedriftene i det regionale nettverket til Norges Bank melder at veksten i produksjonen har økt siden forrige undersøkelse i juni. Dermed fortsetter trenden fra årets begynnelse.

Fremleggelsen av rapporten til regionalt nettverk gir en viktig pekepinn på status i norsk økonomi.

Veksten i næringslivet har holdt seg oppe i sommermånedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Den internasjonale uroen ser ikke ut til å ha bremset aktiviteten i stor grad, selv om enkelte bedrifter merker at etterspørselen fra utlandet har gått ned. Bedriftene venter at veksten skal avta litt det neste halve året.

Ifølge bedriftene økte produksjonen de siste tre månedene med rundt 3,0 prosent, målt i årlig rate.

Oljeleverandørene har hatt den sterkeste oppgangen, særlig mot hjemmemarkedet. Også tjenesteyterne som retter seg mot næringslivet har hatt god vekst. Samtidig har veksten avtatt litt hos bygg- og anleggsbedriftene og i hjemmemarkedsindustrien.

Kapasitetsutnyttingen er lite endret fra forrige intervjurunde, mens sysselsettingsveksten har avtatt litt i de fleste næringer. Som før sommeren anslår kontaktene årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent.

Venter oppbremsing

Bedriftene venter litt lavere vekst det neste halve året. Norges Banks regionale nettverksindikator for produksjonsvekstforventninger neste seks måneder er 1,35 mot 1,57 i forrige rapport.

Tallet for de seneste tre månedene var 1,48, mot 1,51 i forrige rapport.

«Det er spesielt oljeleverandørene som venter lavere vekst. Også varehandelen og eksportindustrien venter at veksten vil avta litt», heter det.

Enkelte av kontaktene er bekymret for Storbritannias utmelding fra EU og handelskonflikten mellom USA og Kina. Samtidig mener mange at andre drivkrefter, som digitalisering, økt konkurranse fra utlandet og fokus på klima og helse, er vel så viktige for utviklingen fremover.

Sjefstrateg Jostein Tvedt i Danske Bank Markets mener dagens rapport styrker troen på en renteheving fra Norges Bank 19. september, ifølge en twitter-melding.

Spådde opptur

DNB Markets ventet fortsatt solid utvikling siden forrige rapport i juni, og peker på en sterk opptakt i form av BNP-tall for juli som viste overraskende sterk utvikling med en oppgang på 1,0 prosent fra juni, ifølge morgenrapporten.

DNB Markets ventet en moderat nedjustering både av vurderingen av utviklingen de siste tre månedene, og av utsiktene for det kommende halvåret.

«Vårt anslag for fremtidsutsiktene er 1,5 – hvilket tilsvarer en BNP-vekst på 3 prosent. Ifølge Bloomberg er konsensusanslaget 1,39. En viss nedjustering virker sannsynlig ut fra den internasjonale utviklingen, med en markant oppbremsing i europeisk økonomi, vedvarende usikkerhet knyttet til brexit og en eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina» skriver DNB Markets.

Økt press

Ved forrige regionale nettverksrapport i juni meldte norske bedrifter om den høyeste veksten siden 2012.

Flere bedrifter meldte også at de hadde problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, en temperaturmåler som Norges Bank legger stor vekt på.

Bedriftene oppjusterte så også sitt anslag for lønnsveksten med to tideler til 3,2 prosent, det samme som ble rammen i lønnsoppgjøret, og som nå opprettholdes i september-rapporten.

Økt lønnsvekst gir høyere prisvekst, og faren for overoppheting øker. For å unngå dette vil Norges Bank kunne sette opp renten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.