Oppmerksomheten i det norske rente- og valutamarkedet var mandag rettet mot TBUs foreløpige rapport for 2016.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår årslønnsveksten for fjoråret til to prosent for industriarbeidere og 2,25 prosent for industrifunksjonærer.

Lønnsoverhenget for industrien i 2017 anslår TBU til én prosent.

DNB Markets skriver at lønnsomheten i deler av industrien har vært god som følge av en lav krone og at det tilsier at lønnsglidningen kan trekke litt opp i år fra det som ble antatt for fjoråret.

«Sammenholdt med en prisvekst på to prosent, ligger det således an til en reallønnsvekst på 0-0,5 prosent før tarifftillegg. Selv om det skulle bli et nulloppgjør i år, er det rimelig å anta at noen grupper skal løftes frem; kvinnedominerte yrker og lavlønnsyrker», skriver DNB Markets.

Meglerhuset trekker frem at det i første runde ser ut til at deres lønnsanslag på 2,8 prosent for 2017 står seg godt, men at det er større sjanse for at veksten blir lavere enn høyere.

Viktigste tall i Norge denne uken blir SSBs oljeinvesteringsundersøkelse torsdag. Norges Bank venter at oljeinvesteringene faller med 11 prosent i 2017. En moderat oppjustering av 2017-anslaget vil være i tråd med Norges Banks syn, skriver Nordea Markets.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.