Etter kraftig oppgang i tidligere i år, har veksten i prisene på norske varer og tjenester bremset betydelig opp de siste månedene.

Fredag viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå at kjerneinflasjonen (se faktaboks) var på 2,6 prosent på årsbasis i november. Dette er en markert nedgang fra oktober, da kjerneinflasjonen var på 2,9 prosent. Ifølge estimater innhentet av TDN Finans var det ventet at kjerneinflasjonen ville være uendret i november sammenlignet med måneden før.

Konsumprisindeksen viste en oppgang i prisene på 3,5 prosent på årsbasis i november. I oktober var prisene opp 3,7 prosent på årsbasis. Det var ventet at indeksen ville vise en vekst på 3,6 prosent, ifølge estimatene TDN Finans har hentet inn. 

Oppgang fra oktober til november

Fra oktober til november viser konsumprisindeksen en oppgang i prisene på 0,2 prosent. Oppgangen skyldes hovedsaklig økte priser på energivarer, opplyser SSB i en melding fredag.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 8,2 prosent. Ifølge SSB har den kraftige oppgangen de to siste månedene ført til at prisnivået på strøm nå er på det høyeste siden årsskiftet 2010/2011.

Prisene på diesel og bensin steg med henholdsvis 4,5 og 2,7 prosent fra oktober til november.

Matvareprisene var ned 1,0 prosent i løpet av måneden. Etter fire måneder på rad med nedgang er matvareprisene nå tilbake på nivået i juni i år.

«Blant matvarene ble det målt prisnedganger spesielt på frukt og grønnsaker. Prisene på importerte jordbruksvarer falt 4,7 prosent mens de norske jordbruksvarene viste en knapp prisnedgang fra sist måned», heter det i meldingen fra SSB fredag.

Prisene på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler falt med fire prosent fra oktober til november, mens flybilletter viste en samlet nedgang på 8,3 prosent i samme periode, opplyser SSB.

Sterk oppgang i strømprisene siste 12 måneder

Oppgangen i konsumprisene på 3,5 prosent fra november ifjor til november i år skyldes i størst grad at strømprisene var 31,4 prosent høyere i november sammenlignet med samme tidspunkt ifjor. Utenom elektrisitet var prisene opp 2,7 prosent fra november ifjor til november i år.

En nedgang i prisene på importerte jordbruksvarer på 5,3 prosent dempet oppgangen i de samlede konsumprisene siste 12 måneder.

«Frukt viste en prisnedgang på 9,0 prosent fra november 2015 til november 2016. Dette er den laveste tolvmånedersendringen målt for frukt siden juni 2008. Prisene på grønnsaker falt 2,8 prosent de siste tolv måneder», skriver SSB i meldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.