Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 2,75 prosent til 3,0 prosent.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding torsdag.

Norges Bank oppjusterer videre prognosen for styringsrenten fra forrige pengepolitiske rapport, og anslår en økning til rundt 3,5 prosent i sommer.

Rentebanen indikerer at renten vil nå en topp på 3,6 prosent innen utgangen av 2023.

– Har beredskap

Det globale finansmarkedet har vært preget av uro de siste ukene etter at Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank i USA kollapset. I forrige uke kollapset også den sveitsiske storbanken Credit Suisse, men få dager senere ble banken solgt til rivalen UBS.

– Vi følger utviklingen i finansmarkedene nøye og har beredskap, sier Wolden Bache.

På grunn av Credit Suisses tilkobling til det internasjonale markedet gjennom datterselskaper utenfor Sveits, har situasjonen hos den sveitsiske banken blitt karakterisert som alvorligere enn kollapsen hos de amerikanske bankene.

«Credit Suisse er ikke bare et sveitsisk problem. Det er et globalt», skrev Andrew Kenningham sjeføkonom for Capital Economics i Europa, i en rapport forrige uke. Finansmarkedsuroen har likevel hatt begrensede utslag i de norske finansmarkedene, observerer Bache.

– Risikopåslagene i pengemarkedet har økt litt, men vi leger til grunn at det ikke blir en vesentlig innstramning i markedet som følge av uroen. Vi ser ingen tegn til at norske banker har likviditetsproblemer, eller smitteeffekter i andre deler av systemet i Norge.

Behov for å øke videre

Til tross for fall i energiprisene og en lavere konsumprisvekst enn ventet, mener Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet at lavere arbeidsledighet, en høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

«Komiteen mener derfor det er behov for å øke renten noe mer fremover enn tidligere anslått for å bringe inflasjonen ned til målet», heter det i pressemeldingen.

Videre rentehevinger vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver sentralbanken videre. En svakere krone og et vedvarende press på økonomien vil kunne føre til en høyere rente enn det Norges Bank nå anslår. Avtar inflasjonen raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, heter det i meldingen.

Sterke inflasjonstall

Det er under halvannet år siden Norges Bank, da med tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen i spissen, satt i gang den første av flere rentehevinger fra en periode med historiske nullrenter. Rentehevingene er nærmest kommet på løpende bånd siden. I januar valgte imidlertid sentralbanken å gi norsk økonomi en pause fra rentehevingene.

Men siden januar har mye skjedd i det globale markedet. Amerikanske så vel som norske inflasjonstall har gang på gang vist at inflasjonen ikke lar seg så lett temme. Samtidig har bankkollapsene i USA og Sveits også sendt bølger gjennom rentemarkedene.

Bakgrunnen for de raske renteoppgangene både her hjemme og ellers i verden er en prisvekst som har ligget høyt over sentralbankenes inflasjonsmål. Norges Bank har et inflasjonsmål på to prosent over tid, men de seneste månedene har prisveksten ligget flere prosentpoeng over dette.

Med rentehevingene forsøker sentralbankene å dempe veksten i økonomien, i håp om at det vil bremse inflasjonspresset. Men utfordringen er å få bukt med prisveksten, uten å kjøre økonomien i grøften – en såkalt «myk landing», som er blitt gjentatt stadig oftere av både sentralbanksjefer og økonomer den seneste tiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.