– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen, men det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, skriver Norges Bank i rentebeslutningen.

Norges Bank har også besluttet å sette opp kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene til 2,5 prosent, med virkning fra 31. mars 2023.

Syv rentehevinger

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, forklarer sentralbanken.

Videre skriver sentralbanken at renteprognosen er oppjustert.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år, heter det i rapporten.

Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp, skriver sentralbanken.

Forventet

Beslutningen om renteheving overrasker ikke, da Norges Bank allerede har varslet flere rentehevinger.

– Rentebanen blir både brattere og høyere enn sist. Argumentene er velkjente nå: Det er mer kapasitetspress i økonomien enn Norges Bank har tatt høyde for, kjerneinflasjonen er mye høyere enn antatt, og lønns- og prispresset vil holde seg sterkere enn antatt av sentralbanken så langt.

Det skriver Handelsbank-økonomene Marius Gonsholt Hov og Nils Kristian Knudsen i sin morgenrapport.

– Markedet priser inn en ny renteheving i juni og to til i løpet av andre halvår, med en 60 prosent sannsynlighet for en femte renteheving, skriver sjefstrateg Johan Javeus i SEB i sin morgenrapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.