I forrige utlånsundersøkelse fra sentralbanken går det frem at bankene ventet den største nedgangen i etterspørselen etter boliglån siden finanskrisen, som følge av koronaviruset og smitteverntiltakene.

Fasiten ble en helt annen.

Den ferske undersøkelsen fra Norges Bank viser at etterspørselen etter boliglån økte og har samtidig gitt økte marginer for bankene.

«Etterspørsel etter førstehjemslån har økt, men mindre enn samlet etterspørsel. Bankene skriver i sine kommentarer at økt fokus på lave renter også har bidratt til økt etterspørsel etter refinansiering og bankbytte. Bankenes marginer på lån med pant i bolig har økt noe.» skriver Norges Bank i en melding.

Betydelig økning i avdragsfrihet

Finansdepartementet besluttet som følge av koronautbruddet å utvide fleksibilitetskvoten til låneutgivere, altså andelen som avviker noe fra kravene for å få lån, fra ti til tyve prosent.

Den utvidede fleksibilitetskvoten i avdragsfriheten for bankene er blitt brukt i «noen grad» ifølge Norges Bank.

Norges Bank skriver at bankene rapporterte om «betydelig økning» av avdragsfrihet i andre kvartal. Et flertall av bankene har svart at det særlig var i starten av kvartalet at avdragsfriheten for permitterte og arbeidsledige økte, men at etterspørselen har avtatt etter hvert som flere har kom tilbake i jobb.

Avdragsfriheten til bedrifter med utfordringer med å betjene egen gjeld har økt fra første til andre kvartal, ifølge Norges Bank. Bankene har meldt til Norges Bank at økningen har avtatt i løpet av kvartalet.

Samlet etterspørsel etter lån fra ikke-finansielle bedrifter falt svakt i andre kvartal, men det var i tråd med forventningene som ble presentert i forrige utlånsundersøkelse fra Norges Bank.

Bankene har videre meldt til Norges Bank at utlånsmarginene til bedrifter steg i andre kvartal. Ifølge undersøkelsen venter bankene fremover en marginal økning i samlet låneetterspørsel og etterspørsel etter lån til næringseiendom.

Ikke overrasket over tallene

Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, sier at etterspørselen etter boliglån var som ventet.

– Veksten i etterspørsel etter lån med pant i bolig er som forventet sterk. Tallene indikerer at alle segmenter av kjøpere er på banen igjen, etablerte, førstegangskjøpere og investorer, skriver Greving i en epost.

– Vi tror at etterspørselen etter lån med pant i bolig vil holde seg på et noe høyere nivå fremover enn bankene forventer. Lave rentekostnader og høy tillit til egen økonomi og boligmarkedet bidrar til optimisme og investeringslyst. Økte boligverdier frigjør egenkapital i husholdningene som gir mulighet for opplåning av boliglån. Det bidrar til sterkere etterspørsel i boligmarkedet, men vil også generere høyere forbruk i tiden som kommer og bidra til å sette fart i gjeninnhentingen av norsk økonomi, skriver Greving. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.