Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Det er det høyeste rentenivået i Norge på mer enn ti år. Samtidig varslet sentralbanken ytterligere rentehopp i tiden fremover.

Sammen med rentebeslutningen torsdag la Norges Bank frem Pengepolitisk rapport, som inneholder sentralbankens prognoser for den økonomiske utviklingen fremover:

  • Norges Bank venter at prisveksten vil være på 4,5 prosent til neste år. I forrige prognose, som ble lagt frem i juni, var anslaget 3,6 prosent. Kjerneinflasjonen ventes å være på 4,8 prosent til neste år, fra 3,3 prosent i forrige anslag.
  • Sentralbanken venter også kraftigere lønnsvekst. Anslaget for lønnsveksten i år er oppjustert til 4,0 prosent, opp fra 3,9 prosent. Til neste år venter Norges Bank en lønnsvekst på 4,6 prosent.
  • Norges Bank har nedjustert anslagene for økonomisk vekst. Den anslår at norsk økonomi, målt ved fastlands-bnp, vil falle med 0,3 prosent til neste år. I juni var anslaget en vekst på 1,1 prosent til neste år.
  • Norges Bank anslår at arbeidsledigheten vil stige fremover. Til neste år venter den en ledighetsrate på 2,0 prosent, og 2,3 prosent i 2024.
  • Boligprisene er ventet å falle med 2,4 prosent til neste år, ifølge Norges Bank. I juni anslo sentralbanken at boligprisene ville falle med én prosent.

På pressekonferansen torsdag sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache at hun tror prisveksten vil holde seg høy lenger enn hun så for seg i juni.

– Tilstramming i arbeidsmarkedet har bidratt til at lønnsveksten tar seg opp. Det er utsikter til at strømprisene vil være høyere fremover enn vi tidligere har sett for oss, og vi venter at bedriftene vil velte noe av de økte kostnadene over i utsalgsprisene. Vi tror dessuten det vil ta litt lengre tid før prisveksten på varene vi importerer fra utlandet kommer ned til et mer normalt nivå, sier hun.

Sentralbanksjefen påpeker at det er behov for en høyere rente for å bringe inflasjonen ned mot målet.

– En høyere rente bidrar til å redusere etterspørselen etter både arbeidskraft og varer og tjenester, slik at lønns- og prisveksten dempes. I tillegg kan en høyere rente bidra til at kronen styrker seg, noe som etter hvert kan dempe prisveksten på varene vi kjøper fra utlandet.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.