Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem sin rapport om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi frem mot 2020. I rapporten venter SSB at de norske boligprisene vil fortsette å falle i ett år til, og at de ved utgangen av 2018 vil være knapt ti prosent lavere enn nivået i første kvartal i år.

– Etter hvert som tilbudet av boliger blir lavere, samt at konjunktursituasjonen bedres ytterligere, vil utviklingen i boligmarkedet snu til moderat oppgang fra 2019 i våre prognoser, fastslår SSB.

SSB peker ellers i sin rapport på høyere vekst internasjonalt, og at det ser ut til å bli en moderat konjunkturoppgang i Norge. SSB ser for seg at Norges Bank vil heve renten fra dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at den deretter vil økes gradvis.

Samtidig mener SSB at kronen vil bli noe sterkere i 2017 enn årsgjennomsnittet i fjor, og at den vil fortsette å styrke seg moderat i årene som kommer.

Bratt boligprisfall

I oktober falt boligprisene i Oslo med 1,8 prosent sammenlignet med foregående måned. Dermed har boligprisene i hovedstaden falt med over ti prosent siden april. En Oslo-bolig som gikk for tre millioner kroner i april, går nå for 2,7 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen.

– At boligprisene nå faller, skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, at prisene var kommet opp på et høyt nivå, og at lønnsveksten har vært moderat. I tillegg kan nok boliglånsforskriften ha bidratt til omslaget, men det er de ovenstående mer fundamentale forholdene som gjør at boligprisene ventes å falle også gjennom hele neste år, skriver SSB i sin rapport.

På landsbasis var boligprisutviklingen i oktober sterkere enn det mange hadde fryktet. De nominelle boligprisene falt med 0,2 prosent i oktober, men justert for sesongvariasjoner viste tallene en liten prisoppgang. Det samlede nominelle boligprisfallet på landsbasis har dermed vært på 4,5 prosent siden toppen i april.

Det er små Oslo-leiligheter på under 45 kvadratmeter som er blitt rammet hardest av nedturen i boligmarkedet. For disse leilighetene startet prisfallet allerede i januar og det gjennomsnittlige prisfallet var på 14,2 prosent ved utgangen av oktober.

Fall i nyboligsalget

Boligprisfallet har også rammet salget av nye boliger. På landsbasis har nyboligsalget falt med 21 prosent hittil i år, sammenlignet med 2016.

– Etter syv måneder med nedgang i salget, slår dette nå ut i igangsettingen av nye boliger, sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til DN i midten av november.

Igangsettingen av boliger i oktober var 44 prosent lavere enn i oktober i fjor.

– Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av nye boliger. Boligbyggingen er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sa Jæger.

I årets tredje kvartal ble det solgt 77 prosent færre nye boliger i Oslo enn i tilsvarende kvartal i 2016.

– Boliginvesteringene er trolig nær toppen. Sammenlignet med nivået i 2010 er boligbyggingen nå vel 60 prosent høyere. Fallende boligpriser gjør boligbygging mindre lønnsomt fremover, skriver SSB i sin rapport.

Bolig i utakt

SSB påpeker i sin rapport at boligmarkedet er i utakt med den generelle konjunkturutviklingen i Norge.

– Mens boligbygging ga en viktig positiv impuls til norsk økonomi i nedgangskonjunkturen vi har lagt bak oss, ventes boligbyggingen å bidra negativt fremover i den inneværende konjunkturoppgangen. Vanligvis har boligbyggingen vært mer i takt med den generelle konjunktursykelen, skriver SSB i sin rapport.

SSB venter at veksten i husholdningenes konsum vil ta seg opp i årene som kommer, men påpeker at den negative utviklingen i boligprisene vil legge en demper på utviklingen.

Da Finanstilsynet onsdag la frem andre utgave av Finansielt Utsyn 2017 advarte finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om at det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. (Vilkår)

Dette trikset kan spare deg for tusenlapper
Med en plug-in i nettleseren kan du få nettleverandører til å tro at du befinner deg i et annet land. Hvor du befinner deg påvirker prisen.
01:38
Publisert: