–Vestlandet har vært veldig avhengig av oljebransjen. Vi har merket nedgangstidene godt på næringsbygg, men også på salg av boliger. Når folk mister jobbene, så er ikke boligkjøp det første de gjør, sier Inger Kristin Ulveseth, som er administrerende direktør i Brødrene Ulveseth.

Entreprenørkonsernet jobber mye med næringsbygg opp mot oljebransjen, og her merker de at oppgangstidene nå er på vei.

– Det er bedre enn for et år siden, men vi er fortsatt ikke helt tilbake, sier Ulveseth.

Olje og bygg drar oppover

Tirsdag formiddag publiserte Norges Bank rapporten Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter og en temperaturmålet som sentralbanken vil legge stor vekt på når renten skal fastsettes på rentemøtet neste uke.

Bedriftene melder om litt lavere vekst de siste tre månedene, samtidig som de skrur opp forventningene for de neste seks månedene. Økt aktivitet i oljenæringen og utsikter for høyere igangsetting i boligmarkedet er årsaken til optimismen.

Oljeleverandørene melder om den sterkeste produksjonsveksten siden oljekrisen i 2014, og innenfor bygg og anlegg skrur bedriftene opp forventningene etter en svak start på året.

Det er varehandel som trekker mest ned, og flere bedrifter melder om tap av markedsandeler til utenlandsk handel og grensehandel.

Merker oljeoppgangen

Entreprenøren Brødrene Ulveseth er en av bedriftene som er med i Regionalt nettverk. Undersøkelsen viser at det er offentlige investeringer som gir de sterkeste vekstbidragene innenfor bygg og anlegg. Det merker bergensbedriften godt.

– Jeg skal ut og signere en kontrakt på noen omsorgsboliger i dag, forteller Inger Kristin Ulveseth, og legger til at det ligger mange prosjekter ute fra offentlig sektor i bergensområdet.

Boligmarkedet er enda ikke helt tilbake i Bergen, og det tar fremdeles lengre tid å få solgt en bolig enn for et år siden.

I likhet med mange av de andre bedriftene i undersøkelsen ser Brødrene Ulveseth lyst på det kommende året. De har mange prosjekter på gang, både innen næringsbygg og bolig.

– Vi håper vi skal opp til nivået vi hadde for et par år siden. Det betyr en omsetningsvekst på ti prosent, sier Ulveseth.

– Det er realistisk, legger hun til.

På forhånd var det knyttet mye spenning til rapporten fra Norges Bank, fordi blant annet svak prisvekst de siste månedene har skapt usikkerhet rundt den varslede renteoppgangen i september.

– Er rentehevingen i september «bankers» nå?

– Nei, «bankers» vil jeg ikke si, fordi vi har så lav inflasjon, men med den farten vi har i norsk økonomi, så tror jeg sterkt på en renteøkning i september, sier Erik Bruce, som er senioranalytiker i Nordea Markets.

Bruce forteller at resultatene fra undersøkelsen innebærer en årlig økonomisk vekst på 2,8 prosent de neste månedene, godt over anslaget til Norges Bank på 2,6 prosent.

Analytikeren har bitt seg merke i at bedriftene melder om en sysselsettingsvekst på to prosent, som er langt over anslaget til Norges Bank på 1,3 prosent.

Bruce slår fast at det vil gi lavere arbeidsledighet og sterkere konkurranse om arbeidskraften, som igjen vil gi høyere lønnsvekst. Senioranalytikeren tror dette gjør at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen blir mer sikker på at prisveksten også vil stige.

Årsbeste for kronen

Kronen styrket seg umiddelbart rundt fire øre mot euroen etter at Norges Bank publiserte rapporten sin. En euro kostet 9,44 kroner tirsdag ettermiddag, noe som det sterkeste nivået for kronen siden november i fjor.

– Vi har sett en liten tendens til at kronen har gått litt sterkere den siste tiden. Det ser ut som om aktørene i valutamarkedet har fått litt mer vann på møllen fra dagens rapport, sier Kyrre Amdal i DNB Markets.

Seniorøkonomen mener kronestyrkelsen skyldes at markedsaktørene nå begynner å få troen på en renteheving i september.

– Så langt ser det ut til at investorene har vært litt forsiktige, men vi ser at de begynner prises inn en septemberøkning nå, sier Amdal.

Erik Bruce i Nordea Markets tror ikke kronen vil styrke seg noe særlig mer før rentemøtet til Norges Bank torsdag neste uke.(Vilkår)

Økonomiguruene om: Donald Trump, Kim Jong-un, Twitter og toppmøter.
Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud forteller om sine forventninger til nattens toppmøte mellom Kim Jong Un og Donald Trump.
02:23
Publisert: