Konsumprisindeksen (kpi) var opp 1,1 prosent på årsbasis i november, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.

Kjerneinflasjonen (kpi-jae), som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer (se faktaboks), økte med 1,0 prosent på årsbasis i november.

Inflasjonen er det siste nøkkeltallet om norsk økonomi før rentemøtet i Norges Bank torsdag denne uken. Tallene kommer inn litt svakere enn ventet.

Ifølge Bloomberg var både inflasjon og kjerneinflasjonen ventet å stige 1,2 prosent, ifølge TDN Finans.

– Trolig for sent

Norges Bank anslo i september en kjerneinflasjon på 1,3 prosent, påpeker DNB Markets i en oppdatering

– Inflasjonen ble svakere enn ventet. I noen grad skyldes det volatile komponenter som flyreisepriser, men matvareprisene har utviklet seg svakere enn normalt siden sommeren, skriver meglerhusets seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– Dagens tall kommer trolig for sent til å påvirke Norges Banks rentebane som legges frem på torsdag, men ville i så fall være en faktor som trekker rentebanene litt ned, skriver han.

Kronen svekket seg mot euroen etter at tallene ble publisert. Én euro kostet samme morgen rundt 9,75 kroner, mot en kurs på rundt 9,80 i skrivende stund.

Følg kronekursen her

Dempet av flyreiser

Kjerneinflasjonen var ned 0,3 prosent fra oktober til november. Samtidig viser de ferske tallene at prisene samlet steg med 0,1 prosent på månedsbasis.

Den viktigste årsaken til den samlede oppgangen var elektrisitet inkludert nettleie, med en økning på 8,1 prosent, skriver SSB. En prisnedgang på flyreiser bidro til å dempe prisoppgangen.

Prisene for passasjertransport med fly falt med 26,7 prosent fra oktober til november i år, mot en nedgang på 8,3 prosent i samme periode i fjor, ifølge byrået.

Når det gjelder tolvmånedersveksten, var de viktigste bidragsyterne en moderat økning i beregnet husleie for selveiere samt prisøkninger på drivstoff og biler. Prisnedganger målt for flyreiser og møbler bidro til å dempe prisoppgangen det siste året, opplyser SSB.

Ser mot rentemøtet

Norges Bank vil på torsdag offentliggjøre sin siste rentebeslutning sammen med en ny utgave av «Pengepolitisk rapport». Hovedstyret har holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viste at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019. Siden er bildet noe endret.

Kronen har den siste tiden svekket seg til finanskrisenivå. Dette er blant hovedargumentene for at mange tror Norges Bank vil oppjustere sin rentebane til uken.

DNB Markets tror sentralbanken vil signalisere første renteheving i januar eller mars 2019, mot tidligere juni 2019. Meglerhuset tror sentralbanken likevel vil komme til å vente med å sette opp renten til september 2019.

– Hovedårsaken til det er forventninger om moderat lønnsvekst også i årene som kommer, skriver økonomene i DNB Markets i en morgenrapport mandag.

Også Handelsbanken Capital Markets venter en oppjustert rentebane på torsdag.

– Oppsummert er det ikke til å komme fra at prisveksten de siste tre månedene har vært noe svakere enn ventet. Men Norges Bank får ikke med seg dette aller siste tallet inn til rentemøtet denne uken, skriver meglerhuset i en oppdatering mandag morgen. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Derfor har vi norske flagg på juletreet
Kjetil Wiedswangs julekalender: Skikken med å pynte juletreet med norske flagg har et krigersk opphav.
01:13
Publisert: