Etter fire år på rad med avtagende vekstrater i norsk fastlandsøkonomi, snur utviklingen neste år, varsler økonomene i DNB Markets i en prognoseoppdatering tirsdag.

Aktiviteten er gradvis på vei opp, «men oppsvinget er tregt», konstaterer meglerhusets økonomer i oppdateringen.

Veksten i fastlandsøkonomien vil ifølge DNB-prognosene øke fra 0,7 prosent i år til det økonomene omtaler som en «moderat vekst» på 1,3 prosent neste år.

Tynges av videre oljefall

– Oljesektoren tynger fortsatt fastlandsøkonomien, skriver DNB-økonomene og viser til at oljeinvesteringene vil falle ytterligere ti prosent neste år etter et fall på 15 prosent i år.

– Det svekker grunnlaget for vekst i investeringene i deler av fastlandsnæringene, skriver økonomene i meglerhuset.

– Tradisjonell eksport støttes av en svak krone, men effektene så langt er moderate. Nedgang i etterspørselen fra oljesektoren ute vil fortsatt legge press på norske bedrifters eksport.

Den videre nedgangen i oljeinvesteringene vil ifølge DNB-økonomene motvirkes av en fortsatt ekspansiv finanspolitikk.

Svak reallønnsoppgang

Sysselsettingen vil ifølge prognosen ta seg litt opp til neste år etter omtrent nullvekst i år, men meglerhuset venter at ledigheten vil fortsette å øke noe også det neste året.

Etter reallønnsnedgang i 2016 blir det en svak reallønnsvekst til neste år, ifølge prognosene. DNB-økonomene venter at lønnsveksten tar seg opp fra 2,5 prosent i år til 2,8 prosent neste år. Etter hvert som effektene fra kronesvekkelsen de siste årene tømmes ut og kronen styrkes noe vil inflasjonen avta og falle under Norges Banks mål på 2,5 prosent.

Det gir grunnlag for en marginal reallønnsoppgang neste år, konstaterer økonomene.

Uendret rente i flere år

DNB-økonomene venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent etter hovedstyrets møte i neste uke og at renten vil bli holdt uendret gjennom hele 2017 og 2018. De understreker imidlertid at det er nedsiderisiko for renten og at Norges Bank selv har indikert 40 prosent sjanse for et rentekutt i mars.

De tror imidlertid andre hensyn gjør at sentralbanken holder renten i ro.

– Vi venter en tregere oppgang i økonomien og høyere ledighet enn Norges Bank. Men den sterke oppgangen i boligprisene og gjeld veier tungt, skriver økonomene i oppdateringen.

Meglerhusets økonomer venter at boligprisveksten vil ta seg ytterligere opp neste år til en vekst på 9,0 prosent fra 8,3 prosent i år.

– Ikke bærekraftig

De mener imidlertid det er flere grunner til å vente at veksttakten etter hvert vil avta.

– Dagens veksttakt og stadig høyere gjeld i husholdningene er ikke bærekraftig på lang sikt. Renter som ikke lenger faller, et fortsatt svakt arbeidsmarked og lavere vekst i disponibel inntekt vil dempe etterspørselen etter bolig.

Samtidig peker DNB-økonomene på at byggeaktiviteten har tatt seg betydelig opp og at det er grunn til å vente strengere regulering av boliglån i den oppdaterte boliglånsforskriften som skal legges frem før jul og som skal gjelde fra 1. januar neste år.

Tror på sterkere krone

DNB Markets-økonomene venter at kronen vil styrkes gjennom det neste året, blant annet som følge av høyere oljepris. Meglerhuset venter en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar fat neste år, opp fra 45 dollar fatet i år. 

Samtidig understreker meglerhusets økonomer på at det er risiko for svakere krone på kort sikt.

– Oppsvinget i norsk økonomi har mistet fart. Vi venter at Norges Bank nedreviderer rentebanen på møtet i desember, skriver økonomene i oppdateringen.

Etter hvert som vekstmomentumet i økonomien tar seg opp gjennom neste år vil markedsaktørene legge mindre vekt på risikoen for lavere renter og i stedet rette oppmerksomheten mot oppgang i oljeprisen og at det norske rentenivået fortsatt tilsier ytterligere kronestyrking.

– Kronen er fortsatt undervurdert, både i absolutte og relative termer, konkluderer meglerhusets økonomer.

Meglerhusets kroneprognose viser en svekkelse på kort sikt til rundt 9,10 kroner for en euro om en måned fra et nivå på nær ni kroner nå. Frem til utgangen av 2017 vil imidlertid kronen styrkes slik at en euro ved overgangen til 2018 vil koste 8,70 kroner. Ved utgangen av 2018 vil en euro koste rundt 8,50 kroner, ifølge meglerhusets prognoser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.