Prisen på norske boliger steg med 1,6 prosent i juni fra måneden før. Dermed er boligprisene høyere enn de var før koronakrisen. Det kan gi utfordringer for Norges Bank, tror DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland.

– Dersom boligprisveksten fortsetter ut 2020, vil nok Norges Bank se på dette med uro, sier hun.

Høyere boligpriser vil igjen føre til at såkalte finansielle ubalanser bygges opp, ved at boligkjøperne øker gjelden i lys av de høyere boligprisene og økt verdsetting av boliger. Haugland minner om at gjeldsveksten blant husholdningene har vært noe avtagende.

– Dersom boligprisveksten fortsetter ut 2020, vil nok Norges Bank se på dette med uro, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB.
– Dersom boligprisveksten fortsetter ut 2020, vil nok Norges Bank se på dette med uro, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB. (Foto: Mikaela Berg)

DNB-økonomen regner med at boligprisveksten demper seg i andre halvår. I så fall vil en heving av Norges Banks styringsrente – og dermed også en økning av bankenes utlånsrenter – la vente på seg ett års tid.

Sentralbanken selv regner med at en oppgang i rentene først vil skje i utgangen av 2022.

Vil ikke utelukke

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, regner med at boligprisveksten fortsetter.

– Jeg tror boligprisveksten fortsetter oppover. Aktiviteten i boligmarkedet gjennom sommeren blir trolig høyere enn den har pleid å være, sier Kjetil Olsen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.
Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea. (Foto: Fartein Rudjord)

Han vil derfor ikke utelukke at Norges Bank vil fremskynde sin første renteheving.

– Boligprisene er en av faktorene de vil følge nøye med på. Hvis det viser seg at boligmarkedet igjen skyter av gårde vil de nok tenke at det ikke var så lurt å sette renten så lavt, og øke renten litt raskere, sier Olsen.

Sjeføkonomen understreker at en fortsatt økt boligprisvekst mest sannsynlig også vil henge sammen med at det går bedre i økonomien.

Økonomien og arbeidsledigheten har trolig hentet seg inn langt raskere enn Norges Bank hadde regnet med og den rekordlave renten ble satt på en tid hvor usikkerheten var stor, ifølge Kjetil Olsen.

– Hadde de hatt informasjonen de har nå er jeg ikke sikker på om de hadde gått like langt ned, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Norges Bank har i 2020 kuttet styringsrenten fra 1,5 prosent til null, i lys av koronakrisens konsekvenser for norsk økonomi.

Kan komme i skvis

Sjeføkonomen i Nordea mener dagens situasjon til en viss grad kan sammenlignes med oljekrisen i 2014, der én næring og enkelte regioner var rammet samtidig som resten av landet gikk bra. I dag trekker han frem reiselivsnæringen og kulturnæringen som næringer som fortsatt sliter.

– Veldig mange opplevde nesten bare fordeler av oljekrisen fordi de var helt upåvirket av arbeidsmarkedet. Sånn er det nå også. De aller fleste har nå trygge jobber og liten usikkerhet, men har fått ekstremt lave renter som fører til at de har en vesentlig bedre økonomi. Noen kan ha behov for lave renter, mens andre slett ikke har det samme behovet, sier Olsen.

Sjeføkonomen i Nordea forklarer at de har gjort beregninger som viser at en gjennomsnittsfamilie med samme egenkapital og betalingsevne kan by hele 15 prosent mer på en leilighet som følge av de rekordlave rentene.

Kjersti Haugland i DNB deler bekymringen om at Norges Bank kan komme i en skvis dersom boligprisene skulle fortsette å øke uten at næringslivet har den samme veksten og fortsatt har behov for lave renter.

Midlertidig boliglånsforskrift

En faktor som kan dempe boligprisutviklingen er å endre boliglånsforskriften tilbake til normalen, ifølge Haugland og Olsen. Forskriften ble av regjeringen midlertidig endret i mars og innebar en langt større fleksibilitet for bankene til å avvike kravene til belånings- og gjeldsgrad og avdrag.

Den midlertidige boliglånsforskriften skal revurderes i slutten av tredje kvartal.

– Hvis boligprisene fortsetter i samme tempo er det stor sannsynlighet for at den går tilbake til normalen, og så kan Norges Bank se an effekten av det, sier Kjersti Haugland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.