Etterspørselen etter lån fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var omtrent uendret i fjerde kvartal i fjor, viser Norges Banks utlånsundersøkelse som ble lagt frem torsdag.

Forrige undersøkelse viste den største nedgangen i etterspørselen etter boliglån siden 2010. Dette ble forklart med et svakere boligmarked.

Men til tross for at boligprisene fortsatte å falle, holdt etterspørselen etter lån seg oppe. Norges Bank skriver i torsdagens rapport at utviklingen på slutten av fjoråret er sterkere enn ventet.

Boligprisene falt nominelt med 1,1 prosent i desember 2017, sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med for ett år siden, er norske boligpriser 2,1 prosent lavere.

– Det er litt overraskende at etterspørselen etter lån fra husholdningene ikke faller når boligmarkedet faller. Samtidig er det slik at transaksjonsvolumet i boligmarkedet holder seg oppe, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets.

Uendret kredittpraksis

Det har hverken blitt lettere eller vanskeligere å få lån, viser den ferske undersøkelsen.

Kredittpraksisen overfor både husholdninger og foretak var uendret, men bankene har økt egenkapitalkravene overfor foretakene noe, opplyses det.

Bankene venter i årets første kvartal små eller ingen endringer i etterspørsel, kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsrenter og utlånsmarginer.

Gjennom fjoråret førte innstramninger i boliglånsforskriften til at bankene strammet inn på utlånspraksisen overfor husholdningene. Nå er det gått ett år siden endringen trådte i kraft.

Endringene innebærer blant annet at bankene som hovedregel ikke kan innvilge lån som fører til at kundene samlet sett ender opp med en lånebelastning som er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt.

Saken fortsetter under grafikken

Dempet gjeldsvekst

Norges Bank har lenge vært bekymret for husholdningenes høye gjeld i forhold til deres inntekt, noe som også var bakgrunn for strengere lånekrav.

Sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets trekker i sin morgenrapport frem sentralbankens siste pengepolitiske rapport, hvor det legges til grunn at svakere boligprisvekst etterhvert vil dempe gjeldsveksten.

– Norges Bank mener derfor at «behovet for å holde renten oppe av hensyn til faren for en videre oppbygging av finansielle ubalanser synes noe mindre enn tidligere», skriver sjeføkonomen.

Norges Bank holdt styringsrenten i ro på 0,5 prosent på rentemøtet i desember. Der vil den bli liggende i alle fall frem til neste høst, ifølge renteprognosen til sentralbanken.

Markedene er ikke spesielt opptatte av utlånsundersøkelsen, understreker sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Vi har heller ikke inntrykk av at Norges Bank legger all verdens vekt på den, skriver han i sin morgenrapport. (Vilkår)

– Utrolig å ha en datter som blir utnevnt til statsråd
Stolte foreldre og nær familie hadde møtt opp for å overrekke blomster til nye og gamle statsråder på Slottsplassen.
01:36
Publisert: