– Vi er opptatt av hendelser som har en halerisiko. Det er hendelser med lav sannsynlighet, men med betydelige konsekvenser, sier Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, på et fagseminar i sentralbanken tirsdag.

Tidligere denne måneden presenterte Norges Bank sin vurdering av sårbarheten og risikoen i det finansielle systemet i Norge i rapporten «Finansiell stabilitet 2017».

Høy gjeld i husholdningene og høye boligpriser står helt øverst på listen over risikofaktorer som kan true den finansielle stabiliteten i norsk økonomi, ifølge rapporten.

Hægeland peker på at begge faktorene er tett knyttet sammen og at de typisk har vært tegn på risiko som har bygget seg opp i forkant av tidligere kriser.

– Internasjonal forskning viser at at resesjoner ofte kommer etter perioder med høy vekst i prisene på eiendeler. Høy boligprisvekst er alene typisk ikke en forløper til en dyp resesjon. Men boligprisvekst kommer sjelden alene. Som regel beveger boligpriser og gjeld seg gjerne i tandem, sier Hægeland.

Rekordhøy gjeldsbelastning

I gjennomsnitt har norske husholdninger i dag en gjeld som utgjør rundt 2,2 ganger årlig disponibel inntekt. Gjeldsbelastningen har aldri før vært høyere.

Og dette er bare gjennomsnittstall. Norges Banks analyser viser at gjeldsbelastningen er spesielt høy blant yngre aldersgrupper og i grupper av husholdninger som nylig har kjøpt bolig. Samtidig viser analysene at gjelden øker blant alle aldersgrupper, også blant eldre.

Husholdningene med spesielt høy gjeldsbelastning er sårbare for inntektsfall eller oppgang i renten. Samtidig er boligprisene nå på et nivå som er sammenlignbart med nivåene før finanskrisen og før bankkrisen på 1990-tallet.

Hægeland peker på at spesielt gjeldsutsatte husholdninger derfor kan være med på å forsterke en eventuell nedtur i økonomien.

– Høy gjeld øker risikoen for at husholdningene blir nødt til å redusere forbruket som et svar på et markert fall i boligprisene eller en markert oppgang i rentene. Dette kan forsterke en nedgang i økonomien, sier Hægeland.

Kan bli tvunget til å kutte

Ifølge Norges Banks analyse kan rundt en tredjedel av norske husholdninger bli tvunget til å redusere forbruket som følge av en brå renteøkning, kraftig boligprisfall eller dersom inntektene reduseres.

Analysen er gjort på bakgrunn av tall fra 2015. Dermed er ikke den siste boligprisoppgangen gjennom 2016 og 2017 tatt med.

– Med den høye veksten i boligpriser kan man kanskje frykte at risikoen har økt noe, i det minste i noen grupper, sier Hægeland.

I seks av de syv siste månedene har de sesongjusterte boligprisene falt tilbake på landsbasis. Nedgangen i boligprisene kan bidra til å redusere risikoen som boligpriser og høy gjeld utgjør for økonomien.

– Boligprisene har falt noe, men husholdningenes gjeld er fortsatt høy. En tregere boligprisvekst vil over tid dempe gjeldsveksten. Men det vil ta tid før sårbarhetene i husholdningene vil reduseres, sier Hægeland.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En delikat amerikaner til svineribben
Fra Berkeley i USA serverer Merete Bø denne fantastiske vinen til norsk svineribbe.
01:05
Publisert: