Slik sentralbanken tidligere har signalisert, blir styringsrenten satt opp med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Det ble klart torsdag formiddag.

Samtidig varsler sentralbanksjef Ida Wolden Bache at rentetoppen trolig blir 4,5 prosent.

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier Wolden Bache.

Løfter rentebanen

I forbindelse med rentebeslutningen legger Norges Bank frem en ny pengepolitisk rapport, som inneholder en oppdatert rentebane.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport, og indikerer en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.

– Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjefen.

Kronen styrket seg noe mot både euro og dollar etter rentebeslutningen, mens markedets forventninger til det fremtidige rentenivået steg.

Hevingen er den trettende siden den pengepolitiske innstramningen startet høsten 2021. Styringsrenten er nå på sitt høyeste nivå siden 2008, da renten toppet ut på 5,75 prosent.

I den pengepolitiske rapporten kommer sentralbanken også med nye anslag for størrelser som inflasjon, lønnsvekst og økonomisk vekst (se tabell). Neste år ventes det en inflasjon på 4,8 prosent, som er en oppjustering på 0,9 prosentpoeng fra forrige rapport. Norges Bank trekker blant annet frem at oljeprisen har økt den siste tiden.

Lønnsvekst bekymrer

Norges Bank hever renten for at inflasjonen skal komme ned til det langsiktige målet på to prosent. I august var inflasjonen 4,8 prosent, målt mot samme måned året før. Kjerneinflasjonen endte på 6,3 prosent.

«Prisveksten er høy og klart over målet på to prosent. Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Komiteen mener det er behov for en noe høyere rente for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.», skriver Norges Bank torsdag.

Sentralbanken bemerker at veksten i norsk økonomi har avtatt, men konstaterer at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt. Bedriftenes kostnader har økt mye de siste årene, og sentralbanken mener det er utsikter til at lønnskostnadene vil øke mer enn tidligere anslått, noe som gir frykt for en såkalt lønns-pris-spiral.

For inneværende år ventes en lønnsvekst på 5,5 prosent. I 2024 og 2025 ventes en lønnsvekst på henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent.

«Jo lenger prisveksten holder seg oppe, desto større er faren for at den biter seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen senere. På den annen side er renten satt opp mye på kort tid, og pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien. Komiteen ønsker ikke å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få bukt med den høye prisveksten.», skriver Norges Bank.

Dette skjer når du «tar kontakt med banken»: – Da er vi ganske ned mot limit her
Om du synes renten på boliglånet ditt er for høy, eller kanskje du til og med sliter med å betale ned på lånet, da er rådet at du skal ta kontakt med banken din. Men hva kan du egentlig spørre om?
01:60
Publisert:

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.