Norges Bank vil i mai kjøpe valuta for 1,4 milliarder kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding fredag. I praksis innebærer dette altså et salg av norske kroner.

I april ble kronesalget kuttet til 1,5 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,7 milliarder per dag i mars. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets at kronesalget ville bli kuttet til 900 millioner kroner per dag, med bakgrunn i et fall i petroleumsprisene gjennom årets tre første måneder.

Kronen svekket seg både euro og dollar i etterkant av kunngjøringen. Euroen har blitt åtte øre dyrere, mens dollaren har blitt ti øre dyrere.

Ytterligere press

I en kommentar skriver Nordea Markets-strateg Dane Cekov at avgjørelsen trolig vil føre til ytterligere svekkelse for den norske kronen i måneden som kommer.

Han spår at én euro vil stige til over 12 kroner i mai. I skrivende stund står kursen i 11,81.

– Kronesalgene kombinert med den lave rentedifferansen mellom Norge og eurosonen, på bakgrunn av en mer haukete europeisk sentralbank, vil opprettholde presset på kronen, skriver han.

Han tror at kronesalgene kan komme til å bli redusert med større beløp fra juni og utover, etter at regjeringen legger frem revidert statsbudsjett 11. mai. Nordea Markets venter at revidert budsjett vil vise både lavere oljeinntekter og høyere oljepengebruk i 2023.

– Begge disse tingene taler for lavere kronesalg fra Norges Bank gjennom og etter sommeren, og en litt mindre svak krone etter sommeren.

DNB Markets tror på sin side at kronen kan styrke seg litt mot euro frem mot sommeren, men meglerhuset tror likevel at eurokursen vil være på rundt 12 om et års tid.

– Vi tror kronen er på vei til et nytt likevekstleie, men hvor det er, er vanskelig å si. Vi ser ikke for oss at kronen vil varig fortsette å svekke seg, men at den finner et nivå der den stabiliseres, sa sjeføkonom Kjersti Haugland.

Topp i fjor høst

Den norske stat får oljeinntekter både i kroner og dollar og andre valutaer. Fra 2014 var pengestrømmen i kroner ikke nok til å dekke budsjettunderskuddet, og Norges Bank måtte derfor veksle om noen av inntektene i valuta til kroner.

Det ble det slutt på i fjor vår. De enorme petroleumsinntektene gjør at det har vært nok til å dekke budsjettunderskuddet. Derfor har Norges Bank i stedet solgt kroner hver dag for å veksle til annen valuta som puttes i Oljefondet.

Gjennom sommeren 2022 lå Norges Banks kronesalg på 1,5 milliarder per dag i juni, juli og august, før kronesalget ble økt til 3,5 milliarder i september som følge av ekstraordinære inntekter fra de norske olje- og gasselskapene.

Kronesalget toppet ut på 4,3 milliarder kroner i oktober, før det ble senket til 3,7 milliarder i november og 1,9 milliarder i desember.

Den norske kronen har svekket seg markant mot både dollar og euro så langt i 2023.

Fått kritikk

DN har de seneste ukene omtalt flere som er kritiske til Norges Banks kronesalg, og ment at de har vært en viktig grunn til hvorfor den norske kronen har svekket seg mye.

– Realistisk hadde kronen vært 10 til 15 prosent sterkere enn ved nyttår om Norges Bank ikke hadde solgt kroner. De har svekket kursen så mye. Det er ingen annen vesentlig årsak til at kursen svekkes, sa Andreas Steno Larsen.

Også sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management var klar i sin dom over hvordan kronesalgene har påvirket kursen.

– Det har vært en mismatch, og den har påvirket norske kroner negativt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.