Styringsrenten i Norge blir satt opp med 0,25 prosentpoeng, fremgår det av Norges Banks ferske rentebeslutning torsdag.

Dermed ligger styringsrenten på 2,5 prosent i forkant av årets siste rentemøte i sentralbanken, som finner sted 15. desember. Da kommer også årets siste pengepolitiske rapport. Dagens beslutning kom på et mellommøte, som betyr at Norges Bank ikke kommer med nye prognoser for norsk økonomi.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på to prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanken varsler videre at renten mest sannsynlig settes opp igjen i desember.

Dagens rentebeskjed kommer under et døgn etter at Federal Reserve i USA satte opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, og en uke etter at Den europeiske sentralbanken satte opp rentene med 0,75 prosentpoeng for andre gang på rad.

Økonomene var på forhånd delt i forventningene. Ifølge estimater innhentet av Bloomberg ventet ni av 18 en økning på 0,25 prosentpoeng, mens den andre halvparten ventet et løft på 0,5 prosentpoeng.

Enstemmig beslutning

I en pressemelding skriver Norges Bank at dagens beslutning, slik det vanligvis er, var av det enstemmige slaget.

Sentralbanken er klar på at inflasjonen har økt mer enn ventet, og at arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn tidligere lagt til grunn. Den skriver nok en gang at det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. (Foto: Mikaela Berg)

«Det kunne tilsi å heve renten med mer enn 0,25 prosentenheter på dette møtet. På den annen side er det tegn til nedkjøling i deler av økonomien, og utsikter til lavere frakt- og energipriser enn lagt til grunn kan dempe prisveksten fremover. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen», heter det i meldingen.

På pressekonferansen sier sentralbanksjefen at prisene på gass, kraft og transport har falt mer enn ventet siden i sommer, og at det er tegn til en nedkjøling i boligmarkedet.

Kronen svekkes noe mot både dollar, euro og svenske kroner i etterkant av beslutningen.

Fremskyndet rentetoppen

I forkant av dagens beslutning har Norges Bank klemt til med tre doble rentehevinger på rad, og varslet i september at det ville komme flere økninger på årets gjenværende møter.

Da antydet Norges Bank to rentehevinger på 0,25 prosentpoeng i november og desember, med en forespeilet styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av året. Utover det ble det signalisert ytterligere én renteheving i første kvartal neste år, noe som impliserte en rentetopp på tre prosent neste vinter.

I den pengepolitiske rapporten ble det altså klart at Norges Banks forespeilede rentetopp ble fremskyndet fra før sommeren.

– Det siste året har vi satt renten opp fra et svært lavt nivå, og når vi nå har kommet til 2,25 prosent mener vi at pengepolitikken begynner å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi at vi går mer gradvis frem i rentesettingen på de kommende møtene, sa sentralbanksjef Wolden Bache i september.

Fortsatt høy inflasjon

Som ved tidligere rentebeskjeder i år er det fortsatt den høye inflasjonen som er det store bakteppet. Dagens rentebeskjed kommer en ukes tid før SSB slipper oktober-tallene, men i september endte den årlige prisveksten på 6,9 prosent.

Kjerneinflasjonen, altså prisvekst ekskludert avgiftsendringer og energi, steg til 5,3 prosent, det høyeste noensinne siden SSB begynte med kjerneinflasjonsmålinger i 2001.

I forkant av sist rentebeskjed fikk sentralbanken og Wolden Bache kritikk fra flere hold for å ha sett seg blind på inflasjonen, og ikke tatt nok hensyn til målet om stabil produksjon og sysselsetting når renten er blitt satt opp.

Den kritikken avviste Wolden Bache.

– Både jeg og resten av komiteen kjenner på ansvaret. Vi har samtidig et klart og godt mandat vi forholder oss til, og sammen med hele Norges Bank og resten av komiteen står vi godt i de vurderingene vi har gjort, sa hun.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.