Det er ventet at Norges Bank vil holde renten uendret på rekordlave 0,5 prosent etter ukens rentemøte. Beslutningen blir kjent klokken 10.00 torsdag.

I markedet er det er likevel knyttet stor spenning til torsdagens rentebeskjed:

  • Samtidig med rentebeskjeden vil Norges Bank for første gang legge frem protokollen fra hovedstyremøtet. Den inneholder blant annet stemmegivningen i styret. Dermed vil vi få vite om det er full enighet om beslutningen eller om noen av styremedlemmene har stemt for et alternativt forslag til nivå på styringsrenten.
  • Norge kan også få et nytt inflasjonsmål torsdag.

– Det kan skje i dag, sier sjeføkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Ny lov og forskrift

Fredag skal et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem legge frem forslag til ny sentralbanklov. Finansdepartementet har tidligere opplyst at det samtidig arbeider med en modernisering av sentralbankforskriften.

Dersom inflasjonsmålet skal senkes fra dagens 2,5 prosent til 2,0 prosent, vil det være mest naturlig å gjøre det allerede torsdag, mener Wilhelmsen. Hvis ikke vil prognosene som legges frem i forbindelse med torsdagens rentebeskjed kunne bli utdaterte dersom forskriften endres i løpet av den nærmeste tiden.  

– Hvis det jobbes parallelt med et nytt inflasjonsmål, så burde det presenteres i dag. Det er ikke en lov, men en forskrift, og kan enten presenteres før eller etter forslaget til ny sentralbanklov blir presentert. Den burde da bli presentert før, sier Wilhelmsen.

Kan påvirke renteutsiktene

Han peker på at et nytt og lavere inflasjonsmål isolert sett kan føre til at renten blir satt opp tidligere enn sentralbanken før har sett for seg, siden det da vil ta kortere tid for sentralbanken å få inflasjonen opp mot målet igjen. Dermed kan potensielt både markedsrenter og valutakurser bli påvirket. 

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets peker på at det kan komme nytt inflasjonsmål torsdag:

– Vi ser en fair mulighet for at inflasjonsmålet vil bli nedjustert til to prosent. Den nye reguleringen kan bli offentliggjort i juni eller senere, men vi kan ikke utelukket at det blir presentert i forbindelse med sentralbankens rentemøte. Dermed kan sentralbanken presentere en ny rentebane basert på det nye inflasjonsmålet for å unngå usikkerhet om hvordan det vil påvirke pengepolitikken, skriver Bruce i en oppdatering fra meglerhuset.(Vilkår)