– Det er et klart tegn på at inflasjonspresset på ingen måte er i ferd med å ebbe ut, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB om resultatene fra Norges Banks forventningsundersøkelse.

Undersøkelsen inneholder svar fra økonomer, næringslivsledere, partene i arbeidslivet og husholdningene om forventningene til flere økonomiske størrelser, deriblant prisvekst, lønnsvekst og renter.

Undersøkelsen for tredje kvartal viser at både økonomene, næringslivslederne og partene i arbeidslivet nå venter høyere inflasjon om ett år enn de gjorde i andre kvartal.

Haugland viser til at hun anser partene i arbeidslivets forventninger som de viktigste, fordi de gir en pekepinn på hvilke lønnskrav de legger opp til fremover.

– Det har en praktisk betydning, ettersom det er lønnsoppgjør igjen om et halvt år, sier hun.

– Eksepsjonell høy prisvekst

Partene i arbeidslivet venter at inflasjonen vil ligge på 4,6 prosent om et år, ifølge undersøkelsen.

– De venter eksepsjonell høy prisvekst også et år frem i tid, som tilsier at lønnsveksten vil klatre videre oppover, sier Haugland.

Tangen om inflasjonen: – Trodde ikke det skulle gå så fort
Forrige gang Nikolai Tangen var på Arendalsuka var han en av få som advarte mot stigende inflasjon, i år har det vært et av de store temaene på Arendalsuka.
00:54
Publisert:

Partenes forventning til gjennomsnittlig årslønnsvekst for neste år tilsvarer 4,4 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra forrige kvartal. Arbeidsgiverorganisasjonene spår lønnsvekst på 4,1 prosent, neste år, mens arbeidstagerorganisasjonenes venter en lønnsvekst neste år på 4,7 prosent, og har med det oppjustert forventningen med et helt prosentpoeng.

– Det er en stor oppgang. De venter at ettersom prisveksten klatrer høyere opp, blir lønnsveksten neste år 4,7 prosent. Dette går i favør av økt lønnsvekst neste år, og i tråd med Norges Banks estimat på 4,5 prosent, sier Haugland.

Økte utsalgspriser

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Norges Bank retter pengepolitikken inn mot et mål om lav og stabil inflasjon. Forventninger til den fremtidige prisutviklingen kan i seg selv spille en rolle for den faktiske prisutviklingen.

Næringslivslederne venter en prisvekst på varer og tjenester på seks prosent de neste 12 månedene, som er en økning fra 0,8 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Det er fortsatt en unormalt høy andel av lederne i næringslivet som venter at utsalgsprisene til neste år vil øke mer enn de alt har gjort, sier Haugland, som understreker at dette er et tegn på at inflasjonspresset ikke ser ut til å bremse opp.

–Samtidig er forventningene til bedriftens lønnsomhet dalene, og nærmer seg nivåene fra under pandemien. Det tyder på at de ikke klarer å øke prisene like mye som kostnadene har økt. Det i seg selv varsler et behov om å øke utsalgsprisene for å sørge for at nedgangen i marginen ikke fortsetter, sier Haugland.

37,5 prosent av næringslivslederne oppgir at lønnsomheten i egen bedrift er blitt svekket de siste 12 månedene, opp 0,8 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Venter ny heving på 0,5 prosentpoeng

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken trekker frem at sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag viste til at lønnsveksten hittil i år har vært høyere enn Norges Bank ventet. Dette var et av argumentene for at styringsrenten ble hevet med 0,5 prosentpoeng.

– Vi ser nå av den siste forventningsundersøkelsen at partene i arbeidslivet venter stadig tiltagende lønnsvekst fremover. Produktivitetsutviklingen i norsk økonomi er for tiden svak, og slik lønnsforventningene foreligger nå, vil dette gi høy kostnadsvekst i bedriftene også videre fremover, sier han, og viser til at dette vil bidra til et sterkere underliggende prispress.

Bache og Tangen om samarbeidet: – Det er fair å si at du ikke er fryktelig gladi store overraskelser
Møt Norges økonomiske radarpar: DNs Jorun Aartun og Bård Bjerkholt intervjuet sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondssjef Nicolai Tangen i DN-teltet i Arendal torsdag.
02:36
Publisert:

– Tallene støtter godt opp om antagelsen om at vi får en ny 50-punkters heving i september, selv om Norges Bank i går ikke var eksplisitte på størrelsen på neste renteheving, sier Hov.

Denne ukens rentemøte var et såkalt mellomliggende møte, der sentralbanken ikke legger frem ny prognose for styringsrenten eller nye økonomiske anslag. Dermed kom det ikke signaler om størrelsen på den varslede renteøkningen i september. Sentralbanksjefen poengterte imidlertid at det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og for å bringe inflasjonen ned mot målet.

– Vi bet oss særlig merke i uttalelsen om at det er behov for «en markert høyere rente», understreker Hov. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.