Til tross for en oljepris som snuser på 80 dollar fatet, og at sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteøkning i september, så er kronen fremdeles historisk svak i midten av mai.

Analytikerne er samstemte i at kronen skal styrke seg gradvis frem mot september, og at noe av styrkelsen kommer i tide til å gi en rekke nordmenn billigere sommerferie.

Nå tror imidlertid DNB Markets at Norges Bank kan bidra til at kronestyrkelsen bremses. Meglerhuset tror nemlig at Norges Bank vil måtte redusere sine faste daglige kronekjøp fra 800 millioner til 650–700 millioner fra og med juni.

Årsaken er at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett nå legger opp til mindre oljepengebruk. Pengene i Oljefondet er plassert i utlandet, og når det skal overføres til statsbudsjettet må verdiene veksles i kroner. Med en reduksjon i kronekjøpene blir det mindre etterspørsel etter norske kroner i valutamarkedet, som igjen vil bremse en styrking av kronen.

– Dette tror jeg er en riktig analyse, og det er noe som isolert sett vil bremse kronekursoppgangen, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, som er sjeføkonom i forvaltningsselskapet Nordkinn Asset Management.

Har sett kroneeffekt tidligere

Valutaanalytiker i DNB Markets, Marit Øwre-Johnsen, er usikker på hvor stor effekten vil bli på den totale kroneetterspørselen. Hun peker på at oljeinntektene i revidert statsbudsjett ble justert opp. Med økte oljeinntekter følger også økt skatt – som må betales i kroner. Dermed trenger ikke valutaeffekten bli så stor:

– Når Norges Bank kjøper færre kroner, så kjøper oljeselskapene flere kroner, sier hun.

Likevel ser man at endringer i Norges Banks kronekjøp i seg selv kan påvirke psykologien i markedet:

– Vi har sett at når Norges Bank endrer kronekjøpene, så kan det ha en viss effekt på kronekursen. For utenlandske aktører som ikke forstår mekanismene like godt, kan det se ut som at Norges Bank kjøper egen valuta for å påvirke den, forklarer Øwre-Johnsen.

Hun understreker at hun ikke tror dette er noe som endrer retningen på kronen over tid, og at hun tror kronen skal oppover. Likevel er ikke DNB Markets blant de mest optimistiske.

Meglerhusets anslag er at kronen skal styrke seg til 9,40 mot euroen innen august fra dagens nivå på 9,57 kroner. Videre tror de at kronen skal styrke seg ytterligere til 9,20 innen november.

Venter kronestyrkelse mellom 30 og 50 øre

Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management er hakket mer optimistisk på vegne av kronekursen. Han har et hovedanslag på at kronen skal styrke seg til 9,30 mot euroen frem mot den varslede renteøkningen i september, men mener at vi også kan se ned mot 9,10.

– Dersom Norges Bank holder kronekjøpene på 800 millioner fremover, så vil kronen gå enda bedre fremover, sier Wilhelmsen.

Også han mener at kronekjøpene har hatt en signaleffekt i markedet på grunn av utenlandske investorer som misforsto – til tross for at Norges Bank er åpen om at dette er en teknisk øvelse.

Tror kronekjøpene vil fortsette litt til

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren, er ikke like sikker på at Norges Bank vil sette ned kronekjøpene allerede i juni. Hun peker på at regjeringen har et lavt anslag på oljeprisen, på kun 519 kroner fatet, mens SEB har et anslag på over 600 kroner fatet.

– En oljepris på 519 kroner fatet skulle tilsi kronekjøp på omtrent 800 millioner kroner daglig, men vi tror regjeringen er litt for forsiktige, noe som peker mot lavere kronekjøp mot slutten av året.

Hun mener at de siste årene har vist at kronekjøpene til Norges Bank alene ikke er nok til å styrke kronekursen, men at det er positivt.

Blomgren tror kronen skal styrke seg gradvis fremover til 9,45 mot euroen ved utgangen av juni og 9,25 ved utgangen av september. (Vilkår)

Jensen om oljepengebruken: – Har ikke anstrengt meg i det hele tatt
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett. Kjetil B. Alstadheim kommenterer hvorfor det kan bli mer anstrengende for finansministeren når det skal behandles av Stortinget.
01:49
Publisert: