I midten av mars starter årets lønnsoppgjør. Partene i arbeidslivet venter en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 2,9 prosent i år, viser Norges Banks Forventningsundersøkelse for årets første kvartal torsdag. Dette er en liten oppgang fra 2,8 prosent i forrige undersøkelse.

Partene i arbeidslivet venter en generell prisstigning om 12 måneder på 2,2 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Forventningene innebærer en beskjeden reallønnsoppgang på 0,7 prosent i år, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

«Beskjeden reallønnsoppgang»

Meglerhuset har selv et anslag om en lønnsvekst på 2,7 prosent i år. En lønnsvekst på 2,9 prosent i år er i tråd med sentralbankens egen prognose.

Det er ikke ventet at bildet skal endres betydelig i årene fremover.

  • Til neste år venter partene i arbeidslivet en lønnsvekst på i gjennomsnitt tre prosent.
  • Også om fem år venter partene en gjennomsnittlig årslønnsvekst på tre prosent.

Forventningene er uendret fra forrige undersøkelse.

– Dette er veldig moderate lønnsanslag. Denne undersøkelsen fortsetter å støtte vårt syn om at vi kommer til å ha en mindre særnorsk, høy lønnsvekst, sier Haugland.

– For ikke å miste konkurransekraft, vil vi fremover i større grad enn tidligere forholde oss til hvordan lønnsutviklingen er hos våre handelspartnere, sier hun.

Undersøkelsen avviker fra sentralbankens egne prognoser. Norges Bank venter en lønnsvekst på 3,6 prosent til neste år og fire prosent i 2020.

– Ett av de store spørsmålene for Norges Bank når de skal få inflasjonen opp på sikt, er nettopp om vi kommer tilbake igjen til de gamle normalene på lønnsveksten, sier Haugland.

Ulike forventninger

Den ferske undersøkelsen viser at arbeidstagerne og arbeidsgiverne har litt ulike forventninger.

  • Arbeidsgiverorganisasjoner venter en årslønnsvekst på 2,7 prosent i år og 2,8 prosent til neste år.
  • Arbeidstagerorganisasjoner venter en årslønnsvekst på 3,0 prosent i år og 3,1 prosent til neste år.

DNB Markets skrev i sin morgenrapport at undersøkelsen normalt ikke fører til markedsreaksjoner av betydning.

Når lønnsoppgjøret starter, er det ventet at et av hovedkravene fra arbeidstagersiden er bedring i innskuddspensjonen og tidligpensjonsordningen Afp.(Vilkår)

Brød og sirkus: Slik lager du et bedre ostesmørbrød
Ta ostesmørbrødet til et nytt nivå
00:47
Publisert: