Forventningene til årets lønnsvekst stuper på grunn av koronakrisen, og har ikke vært så lav i løpet av de 18 siste årene som Norges Bank har gjennomført sin forventingsundersøkelse.

På forhånd var det knyttet mest spenning til hvilke forventninger partene i arbeidslivet ville ha, og de venter altså en lønnsvekst på 2,0 prosent. Samtidig venter de en prisvekst på 2,2 prosent, noe som vil innebære en svært lav reallønnsvekst.

Reallønnsvekst er lønnsvekst justert for prisstigning, og sier noe om lønnsmottakerne får økt kjøpekraft eller ikke.

Folk flest er pessimister

Partene i arbeidslivet er de som er mest optimistiske til årets lønnsvekst. Økonomiekspertene som har deltatt i undersøkelsen venter en lønnsvekst på 1,5 prosent, mens næringslivslederne venter en lønnsvekst på 1,6 prosent.

Husholdningene svarer at de tror deres lønn vil øke med 1,4 prosent de neste 12 månedene.

Også til neste år ventes det svært lav lønnsvekst.

Da er det flere prognosemakere som venter negativ reallønnsvekst, blant annet Norges Bank. Det vil i så fall bety at mange nordmenn vil få mindre penger å rutte med.

Dystre forventninger

Forventningsundersøkelsen til Norges Bank viser også at næringslivslederne nå venter kraftige økninger i innkjøpsprisene. Hele 61,3 prosent av de spurte venter at prisene vil øke mer, noe som er den høyeste andelen på 18 år.

Kronen har svekket seg til historisk svake nivåer de siste ukene, noe som vil medføre økte innkjøpspriser for mange bedrifter.

Også lønnsomheten til bedriftene er under press som følge av koronakrisen. Over 43 prosent rapporterer om at lønnsomheten har svekket seg de siste 12 månedene.

Forventningene til de neste 12 månedene er enda verre. Hele 53 prosent venter at lønnsomheten vil svekke seg, noe som er verre enn under finanskrisen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.