Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,50 prosent torsdag. Der har den ligget siden mars i år. 

Til tross for at flere realøkonomiske faktorer trekker i retning av en lavere rentebane, har sentralbanken lagt frem en rentebane som ligner den som ble lagt frem i september. 

Det er det én grunn til, ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov. 

– Utviklingen i boligmarkedet er den store bekymringen for Norges Bank, sier han til DN.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. 
Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.  (Foto: THOMAS T. KLEIVEN)

Hov peker på at Norges Bank er villig til å holde renten igjen, og dermed la økonomien gå på lavgir, for å hindre en videre sterk vekst i boligprisene. 

Legger stor vekt på boligprisvekst 

 Lavere inflasjon og kapasitetsutnytting, høyere pengemarkedspåslag og sterkere krone er blant faktorene som trekker rentebanen ned. Samtidig trekker høyere renter ute, sterk boligprisvekst og økt gjeldsvekst rentebanen opp. 

– Utviklingen har gått i hver sin retning. Vurderingen deres er at de heller får la realøkonomien slure. De tar ned vekstprognosene en del for i år og neste år, sier Hov. 

Han støttes av makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. 

–  Grunnen til at ikke rentebanen nedjusteres er at sentralbanken i stor grad legger vekt på den svært høye boligprisveksten og faren for at finansielle ubalanser er i ferd med å bygge seg opp, skriver hun i en oppdatering. 

– Ferdig med å kutte 

Norges Bank skriver i sin Pengepolitisk rapport at den venter at styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå fremover. 

Hov viser til at det i rentebanen ligger en 40 prosent sannsynlighet for at renten kuttes fra juni neste år. I 2019 er rentebanen noe oppjustert. 

Strøm Fjære i DNB Markets venter at Norges Bank ikke kommer til å kutte renten fremover. 

–  Dagens beslutning understøtter vårt syn om at Norges Bank er ferdig med å kutte renten, men at styringsrenten blir liggende på dagens nivå i lang tid fremover. Med svak vekst og lav inflasjon er risikoen den nærmeste tiden størst på nedsiden, skriver hun. 

Ny søyle i renteregnskapet 

Norges Bank har lagt inn en nye søyle for risikoen for finansielle ubalanser i sitt

renteregnskap. Hov peker på at det viser hvor stor vekt sentralbanken legger i dette. 

Også sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets trekker frem den nye søylen i renteregnskapet som et bevis på hvor mye Norges Bank vektlegger finansielle ubalanser og usikkerhet. 

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets. 
Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.  (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Syed tror i likhet med Strøm Fjære at rentebunnen er nådd. 

– Vi tror fortsatt at fortsatt oppgang i oljeprisen, en videre bedring i norsk økonomi samt Norges Bank økende fokus på risikoen for finansiell ustabilitet er grunner til at Norges Bank er ferdig med sine rentekutt, skriver han i en oppdatering. 

Sjeføkonomen ser det som fornuftig risikostyring at sentralbanken fortsatt legger inn 40 prosent sannsynlighet for rentekutt. 

– Døren holdes på gløtt, slik at sentralbanken ikke mister troverdighet, hvis overraskende svak utvikling skulle fremtvinge rentekutt, skriver han. 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Redder skiinteressen i skogene
01:14
Publisert: