– Norges Bank fortsetter å gå solo. Jeg tror ikke dette skader norsk økonomi, men jeg synes ikke dette er optimal politikk. Det hadde mye lurere å avvente. Det haster ikke å få opp renten i Norge. Tallene skriker ikke om renteheving, sier sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten i Norge fra 1,25 prosent til 1,5 prosent. Norges Bank peker på at det går godt i landet.

– De siste tre årene har det vært god vekst i norsk økonomi, og sysselsettingen har økt. Kapasitetsutnyttingen ser nå ut til å være noe over et normalt nivå, og den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet, skriver Norges Bank.

«Fornuftig»

Flere økonomer har tidligere pekt på at uro internasjonalt med handelskrig, brexit og frykt for global resesjon taler for at Norges Bank burde holde renten uendret. Det lyttet ikke sentralbanksjef Øystein Olsen til.

– Det er fordi de vurderer at risikoen i verdensøkonomien er der, men det er usikkert når den kommer og hvor kraftig den blir. Så lenge det ikke påvirker norsk økonomi, er beslutningen om å heve renten fornuftig, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Samtidig som Norges Bank hevet renten, la de frem en oppdatert rentebane – det vil si hvordan de tror renten vil utvikle seg i fremtiden. Denne viste en lavere økning av styringsrenten enn tidligere signalisert.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i lokalene på Aker Brygge.
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i lokalene på Aker Brygge. (Foto: Ida von Hanno Bast)

– Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Den betydelige usikkerheten ute og risikoen for at utviklingen blir svakere enn vi nå ser for oss, har i seg selv trukket renteprognosen ytterligere ned. Svakere krone har isolert sett trukket i motsatt retning, skriver Norges Bank.

Jullum mener at det nå ikke blir noen flere rentehevinger i år, men at det allerede neste år kan komme en ny heving.

– Renten blir uendret ut året. Likevel kan det bli en ny renteheving i mars. Rentebanen signaliserer at det 40 prosent sjanse for at det blir en ny renteøkning i 2020. Etter det tror de at den skal ligge flatt ut 2020. Det er mye mer aggressivt enn markedet har priset inn, sier han til DN.

Det er likevel mindre sannsynlig med en ny renteheving nå enn i juni.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Brexit og handelskrig

En av dem som mener renten burde vært urørt er Kjersti Haugland i DNB.

– Vi trodde de ville legge mer vekt på internasjonal uro og dermed vente med å heve renten. Blant annet med tanke på brexit, som er nært forestående. I tillegg har handelskrigen eskalert.

Flere økonomer har den siste tiden pekt på at rentetoppen burde være nådd. Da SSB la frem prognoser for norsk og internasjonal økonomi i starten av september, mente byrået at renten ikke skulle videre opp.

Men i rentebanen til Norges Bank er det altså likevel muligheter for en renteheving i første del av 2020.

– Uenigheten har gått på om det blir en resesjon i verdensøkonomien. Dersom det ikke eskalerer veldig negativt i verdensøkonomi, tror vi på en ny renteheving i mars. Det bildet vi har er at det blir ny heving i mars, sier Jullum.

Haugland forteller at det er langt flere faktorer som trekker rentebanen ned enn opp.

– Rentebanen er lavere enn det den var. Det er likevel mer sannsynlig med én heving til enn et kutt. Det er mange faktorer som trekker rentebanen ned. Internasjonale forhold trekker ned, inflasjonsutsiktene trekker ned og arbeidsmarkedet trekker ned. Én stolpe trekker den imidlertid opp, og det er den svake kronen. Det er kun valutafaktoren som trekker rentebanen opp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.