Klokken 10 torsdag offentliggjør hovedstyret i Norges Bank sin rentebeslutning.

På forhånd venter 20 av 20 økonomer og analytikere en uendret rente på 0,50 prosent, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg News.

Den var ikke mye bevegelse i det norske rentemarkedet onsdag, og det ligger ikke an til at Norges Bank vil bidra til volatilitet i forbindelse med rentemøtet sitt torsdag, skriver TDN Finans.

DNB Markets er blant meglerhusene som venter en uendret rente. Det som blir verdt å følge med på er ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets prognosen for utviklingen i renten fremover, den såkalte rentebanen.

Venter små endringer i rentebanen

Fjære tror endringene i rentebanen vil bli små denne gangen ettersom det ikke har vært noen store overraskelser i inflasjonen, kapasitetsutnytting og impulser fra utlandet.

«Den lave renten gjør dessuten sentralbanken mer usikker på virkning av pengepolitikken. Norges Bank bruker dette som et argument for å gå mer varsomt frem i rentesettingen enten det kommer overraskelser som peker mot høyere eller lavere rente», skriver Fjære i morgenrapporten torsdag.

Alle medlemmene i DNs rentepanel anbefaler også Norges Banks hovedstyre å holde renten i ro.

Les hva panelet legger til grunn for sin tro på uendret rente.

«Bør ikke endre utsiktene dramatisk»

Nordea Markets-sjefanalytiker Erik Johannes Bruce venter i likhet med Fjære ingen vesentlige endringer fra sentralbanken.

«Det er ingenting som har skjedd siden Pengepolitisk rapport i juni som tilsier at det skal komme noen endring i Norges Bank syn på økonomien», skriver han i et notat.

Bruce tror at Norge nå står overfor en forlenget periode med uendret styringsrente på 0,5 prosent.

«Vi tror det vil kreve mye hvis Norges Bank igjen skal signalisere skjevhet mot nedsiden. På annen side burde ikke utsiktene endres dramatisk mot en hurtigere renteøkning, gitt prognosen om inflasjon langt under målet for hele prognoseperioden», poengterer han.

Større boligprisfall enn Norges Bank ventet

Fjære i DNB Markets mener også at det nå vil bli spennende å se hvordan Norges Bank vurderer de siste måneders boligprisfall.

I Hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport i juni skrev sentralbanken:

«Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Skulle boligprisveksten fremover bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi, blant annet gjennom lavere boliginvesteringer».

Siden den gang har boligprisene falt ytterligere, og mer enn sentralbanken la til grunn i sine anslag. I Oslo falt boligprisene for fjerde måned på rad i august. Justert for sesongvariasjoner falt prisene på landsbasis med 0,4 prosent, ifølge statistikk fra Eiendom Norge.

«Boligprisnedgangen så også ut til å dempe forventningene til noen av bedriftene i Norges Banks regionale nettverk. Dermed er det rimelig å anta at Norges Bank justerer ned både boligprisprognosene og anslagene for boliginvesteringene noe. De totale utslagene på anslagene norsk økonomi blir imidlertid neppe veldig store», skriver Fjære.(Vilkår)

Slik blir en kajakk til
Total tid på produksjonen er omkring seks minutter.
01:25
Publisert: