– Det viktigste er at bedriftene forventer et klart oppsving i økonomien, drevet av vaksineutrullingen, sier makroøkonom Marlene Granerud i Swedbank om Regionalt nettverk.

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten vil ta seg opp det neste halvåret og er mer optimistiske enn i november, viser rapporten som ble lagt frem tirsdag.

Rapporten er basert på intervjuer med over 300 bedrifts- og organisasjonsledere om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Informasjonen fra nettverket bidrar til sentralbankens økonomiske analyser.

De siste tre månedene melder bedriftene i nettverket om et fall i aktiviteten. Nedstengning og smitteverntiltak har ført til svakere omsetningsvolum for bedriftene innen varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting. Samtidig har sysselsettingen falt noe siden desember.

Tror på høyere rentebane

Vaksineutrullingen pekes på som den viktigste forklaringen til at bedriftene innenfor de fleste næringene venter økt aktivitet utover våren og sommeren, ifølge Norges Bank.

– Dette er nok en bekreftelse på at analysen Norges Bank har gjort om at når vaksinene kommer, så kommer oppsvinget, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Granerud og Børsum venter nå at Norges Bank vil oppjustere rentebanen når den legger frem sin rentebeslutning i neste uke. Styringsrenten skal opp i år, og ikke til neste år, mener de.

– Hovedbildet fra Norges Bank at «folkens, nå må dere forvente en rentenormalisering», sier Børsum.

Venter økte investeringer for første gang på ett år

For første gang siden februar i fjor planlegger bedriftene i sentralbankens nettverk en liten økning i investeringene, og venter også noe oppgang i sysselsettingen den nærmeste tiden.

– Investeringene ser veldig positive ut, de er nesten på nivå med rapporten for ett år siden. Bedriftene har fortsatt en del å ta igjen, men de ser at ting ikke ser så mørkt ut fremover, sier Granerud.

Det er bedriftene innenfor tjenesteytende næringer som venter et oppsving, etter å ha blitt svært tynget av smitteverntiltak og restriksjoner.

«De fleste bedriftene tror at etterspørselen vil komme tilbake så snart tilstrekkelige deler av befolkningen er vaksinert, og ser for seg god vekst mot sommeren», skriver Norges Bank om bedriftene innen husholdningsrettet tjenesteyting.

– Dette betyr at de fleste som er permitterte nå, kommer tilbake i jobb mot sommeren. En lavere ledighet i løpet av sommeren vil gjøre det mulig for Norges Bank å starte rentehevingen fra september, skriver Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov i en oppdatering tirsdag.

DNB tror Norges Bank vil vente

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets viser på sin side til at smitten har økt i det siste, og at smitteverntiltakene er blitt strammet inn. Norges Banks intervjuer av bedriftene ble gjennomført i den siste uken av januar og de to første ukene av februar.

- Smitteverntiltakene vil bli avgjørende for aktiviteten fremover, og dermed er det uvanlig stor etterspørsel nå. Utrullingen av vaksinen er også viktig. Med de nye smitteverntiltakene til en viss grad utelatt fra undersøkelsen, kan det være at nettverket er litt for optimistisk på kort sikt, skriver Aamdal i en oppdatering tirsdag.

Han mener Norges Bank trolig vil vente med å signalisere en høyere rente til den faktisk ser en forbedring i økonomien.

Tidligere tirsdag viste tall fra Statistisk sentralbyrå at verdiskapningen i Fastlands-Norge, målt ved bruttonasjonalproduktet (bnp), falt med 0,2 prosent i januar.

Flere faktorer trekker rentebanen opp

Granerud og Børsum i Swedbank viser til at det nå er flere faktorer som trekker i retning av en oppjustering av sentralbankens rentebane og en fremskyndet renteøkning. Den nåværende rentebanen, som ble lagt frem i desember, indikerte at styringsrenten ville settes opp i begynnelsen av neste år.

Norges Bank legger frem neste rentebeslutning torsdag i neste uke.

– Vi tror den vil legge frem en rentebane som nok en gang er betydelig opp og som trekker renteøkning frem i tid, så den kommer i år og ikke til neste år, sier Børsum.

Han viser til at oljeprisen har steget, vaksineutrullingen er ventet å ta seg opp, boligprisene har steget kraftig og globale vekstanslag er oppjustert. Styrkingen av kronen trekker isolert sett rentebanen ned, men kronen er fortsatt svakere enn den burde ha vært gitt den høye oljeprisen, mener Børsum.

– Netto renteregnskap er klart opp, understreker han.

Granerud trekker i tillegg frem at norske husholdninger har spart betydelig mer enn før det siste året.

– Vi ser at husholdningene har spart 100 milliarder mer i 2020 enn i 2019. Og 70 prosent står på sparekontoer. Det er en ekstra reserve som man igjen kan ta av når samfunnet åpner igjen, sier hun. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.